Indsatsplan - drukneulykke eller hjertestop i Svømmecenter Nordvest

Udarbejdet af: Inspektør Per Maretti Hansen
Godkendt af: Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 19.11.2013

Situation

Livløs person tages op af bassin / ud af sauna
Drukning / Hjertestop

Badegæster, elever / lærere og foreningsmedlemmer  

Alarmering

Badegæster, elever / lærere, foreningsmedlemmer og personale

Vagthavende livredder eller kioskpersonale

Falck

Inspektør Per Maretti Hansen

På Rød telefon vagtstue eller våd gang (direkte linje) eller på 112

PMH på Mobil 23 68 80 91 Fastnet 86 82 82 49  

Opgaver

Genoplivning iværksættes
Alarmér
Genoplivning fortsættes
Redde liv  

Handling

Personen tages op af vandet / Ud af sauna
Genoplivning iværksættes
Alarmér
Genoplivning fortsættes – Hjertestarter inddrages
Førstehjælpen forsætter indtil professionel assistance overtager

Falck  

Ledelse og organisation

Vagthavende livredder

Vagthavende livredder bistår Falck.  

Bemanding og udstyr

Vagthavende livredder
Førstehjælpskuffert og Hjertestarter, ilt og sug  

Kommunikation

Vagthavende livredder kontakter
Inspektør Per Maretti Hansen

Inspektøren håndterer kommunikationen med pressen, myndigheder og evt. pårørende i samråd med Kultur og borgerservicechefen  

Kontaktoplysninger

Per Maretti Hansen 23 68 80 91

Kultur- og borgerservicechef: 20 83 58 35.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Se action card