Indsatsplan - drukneulykke eller hjertestop i Svømmecenter Nordvest

Udarbejdet af: Inspektør Per Maretti Hansen
Godkendt af: Kultur- og Borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen
Dato: 10. marts 2021

Situation

Livløs person i vandet
Drukning
Hjertestop

Alarmering

Fra livredder, badegæster eller fra alarm tryk (klokke der ringer i hele centret).

Der er 2 alamtryk i svømmehallen, en i varmtvandsbassinet, og en i den lange gang ud mod friluftsbadet.

Livredder ringer, eller beder en badegæst ringe 112 enten fra mobil eller fra rød telefon på vagtstuen (direkte til linje til 112)

Når situationen tillader det, tilkaldes Halinspektøren og arbejdsmiljøleder telefonisk.

Opgaver

Stop ulykken
Få personen op fra bassinet
Livreddende førstehjælp

Handling

Livreddende førstehjælp, herunder hjertelungeredning.

Hjertestarter inddrages

Falck og politi

Ledelse og organisation

Vagthavende livredder har ansvaret og leder
førstehjælpsindsatsen.
Alarmering
Vejviser

Bemanding og udstyr

Livredderne har Ilt, hjertestarter, Spaindboord og bårer til rådighed.

Kommunikation

Intern kommunikation:

Halinspektøren og arbejdsmiljøleder kontaktes som vurderer om Sektionsleder for kultur, fritid og idræt og evt. andre i kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation:

Halinspektøren og Sektionsleder for kultur, fritid og idræt koordinerer kommunikationen og orienterer i samarbejde med Kommunikation relevante medier om ulykken.

Kontaktoplysninger

Halinspektør: 23 68 80 91
Arbejdsmiljøleder: 40 10 29 67

Action cards

Der er ikke knyttet aktion cards til denne indsatsplan.