Indsatsplan - Brand i Svømmecenter Nordvest

Udarbejdet af: Inspektør Per Maretti Hansen
Godkendt af: Kultur- og Borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen
Dato: 10. marts 2021

Situation

Der er brand i sauna, Cafe eller i elinstallationer.
Der er farer for forbrænding, røgforgiftning

Indsatsen rettet mod at evakuere badegæster og medarbejder.

Alarmering

Fra livredder eller badegæster.

Livredder ringer, eller beder en badegæst ringe 112 enten fra mobil eller fra rød telefon på vagtstuen (direkte til linje til 112)

Når situationen tillader det, tilkaldes Halinspektøren og arbejdsmiljøleder telefonisk.

Opgaver

Evakuering af badegæster og personale.
Minimere fare for udvikling røgudvikling.
Hovedfokus er at evakuere personale og gæster.
Yde førstehjælp.

Handling

Der er konstateret brand
Stop ventilation på Stopknap i Vagtstuen

Evakueringen af badegæsterne kordineres sammen med Brand / Redning og politi.

Ledelse og organisation

Vagthavende livredder der er på arbejde på Centret har ansvaret for evakueringen af huset og kontakten til Brand & Redning.
Samlingssted Silkeborgs Klubhus – nøgle til klubhuset hænger i nøgleskabet til billetsalg

Brand & Redning har ansvaret for slukningsarbejdet.

Bemanding og udstyr

Den/de medarbejdere der er på arbejde på Centret
indgår i indsatsen – kan hvis i situationen tillader det, bemande Brandslangerne.
Der er brandskabe i de store omklædningsrum, samt i svømmehallen og varmtvandsbassinet.
Pulverslukker forefindes i svømmehallen og i depotrummet.

Kommunikation

Intern kommunikation:

Efter at evakueringen er gennemført og Brand og Redning er tilkaldt kontaktes Halinspektøren og arbejdsmiljøleder, som vurderer om Sektionsleder for kultur, fritid og idræt og evt. andre i kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation:

Halinspektøren og Sektionsleder for kultur, fritid og idræt koordinerer kommunikationen og orienterer i samarbejde med Kommunikation relevante medier om ulykken.

Kontaktoplysninger

Halinspektør: 23 68 80 91
Arbejdsmiljøleder: 40 10 29 67

Action cards

Der er ikke knyttet aktion cards til denne indsatsplan.