Indsatsplan - Brand i Svømmecenter Nordvest

Udarbejdet af: Inspektør Per Maretti Hansen
Godkendt af: Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 19.11.2013

Situation

Der er brand – sauna, elinstallation, café
Forbrænding - røgforgiftning

Badegæster, skoler, foreningsmedlemmer og personale  

Alarmering

Badegæster, elever/ lærere, foreningsmedlemmer og personale

Vagthavende livredder eller kioskpersonale

Brand og Redning

Inspektør Per Maretti Hansen

Brand og Redning på Rød telefon vagtstue eller våd gang (direkte linje) eller på 112

PMH på Mobil 23 68 80 91 Fastnet 86 82 82 49  

Opgaver

Få personer væk fra farezonen
Evakuér: meddel på rolig vis at centret omgående skal forlades gennem forhal eller nødudgange alt efter arnested  

Handling

Forsøg at slukke branden med nærmest egnet materiel
Ved røgudvikling sluk ventilation på STOP-knap i vagtstue

Brand og Redning og politi  

Ledelse og organisation

Vagthavende livredder

Vagthavende livredder bistår Brand og Redning.  

Bemanding og udstyr 

Vagthavende livredder
Pulverslukkere, Brandtæppe og Brandslanger  

Kommunikation 

Vagthavende livredder kontakter

Inspektør Per Maretti Hansen

Per Maretti Hansen kontakter Kultur og Fritidschefen

Inspektøren håndterer kommunikationen med pressen, myndigheder og evt. pårørende i samråd med Kultur og Fritidschefen 

Kontaktoplysninger

Per Maretti Hansen 23 68 80 91

Kultur- og fritidschef: 20 83 58 35.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Se action card