Situation

Der udbryder brand.

Alle medarbejdere og borgere er i dette tilfælde udsatte.

Alarmering

Kontakt politiet - ring 112. Fortæl hvem du er, hvor du ringer fra og hvad situationen er.

Alarmér din nærmeste leder og din sikkerhedsrepræsentant.

Bed din leder og arbejdsmiljørepræsentant om, at tilkalde sikkerhedsvagterne.

Opgaver

Sikring af, at branden kommer under kontrol uden af nogen lider fysisk eller psykisk overlast.

Vurdering af, om hel eller delvis evakuering er nødvendig.

Handling

Det væsentlige for den som opdager branden er at ringe 112.

Udsæt ikke dig selv for risiko.

Forsøg at slukke branden med forhåndenværende slukningsmateriale.

Alternativt forsøg at begrænse den, ved at lukke vinduer og døre til brændende lokaler, men lås ikke.

Det elektriske lys tændes.

Fjern eventuelle trykflasker og kemikalieskabe.

Kolleger informeres om branden, så de kan forlade bygningen, og der gives besked til nærmeste leder.

Efter forsøg på at slukke eller begrænse branden, skal alle forlade bygningen. Sikkerhedsvagterne assisterer hermed – følg deres anvisninger.

Ledere og arbejdsmiljørepræsentant skal forsøge at danne sig et overblik over, om alle er kommet ud.

Ledelse og organisation

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at forsøge at udføre ovenstående handlinger.

Sikkerhedsvagterne har ansvaret for, at evakuere alle medarbejdere og borgere.

Brandvæsenet styrer indsatsen efter ankomst.

Bemanding og udstyr

Ledelsen, arbejdsmiljørepræsentant og sikkerhedsvagterne træder til efter behov.

Der kræves brandslukningsmateriale.

Kommunikation

Ledelsen informerer medarbejdere og borgere via e-mail, kommunens intranet Siko eller personlig kontakt.

Ledelsen kontakter Kommunikation.

Kommunikation tager kontakt til pressen, hvis Kommunikation vurderer, at det er nødvendigt.

Kontaktoplysninger

Silkeborg Politi 114 eller tlf. 87 23 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89 70 35 99

Kultur og Borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen, tlf. 20 83 58 35

Teamleder i Borgerservice Sofie Martinussen, tlf. 28 60 24 23 

Silkeborg Kommunes Krisestab via vagtcentral: 89 70 35 99

Kontakt Kommunikationschefen (krisekommunikation)

Udarbejdet af: Mette Søndergaard Johannsen

Godkendt af: Afdelingsledelsen i Job- og Borgerservice
Dato: 14.10.2013
Revideret af: Tina Villumsen, afdelingsledelse i Kultur og Borgerservice den 12.02.2016
Revideret af: Sofie Martinussen, teamleder i Borgerservice den 29.08.2017