Brand

Indsatsen retter sig mod medarbejdere, besøgende og borgere, der befinder sig i den pågældende bygning ved brand.