Situation

Der er opnået kendskab til bombetrussel.

Alle medarbejdere og borgere er i dette tilfælde udsatte.

Alarmering

Ring 112. Fortæl hvem du er, hvor du ringer fra og hvad situationen er.

Alarmér din nærmeste leder og din arbejdsmiljørepræsentant.

Bed din leder og arbejdsmiljørepræsentant om, at tilkalde sikkerhedsvagterne.

Kontakt politiet.

Opgaver

Sikring af, at alle evakueres, samt at situationen kommer under kontrol uden af nogen lider fysisk eller psykisk overlast.

Handling

Alle skal forlade bygningen omgående. Sikkerhedsvagterne assisterer hermed – følg deres anvisninger.

Ledere og arbejdsmiljørepræsentant skal forsøge at danne sig et overblik over, om alle er kommet ud.

Politiet kontaktes. Politiet vurderer truslens alvor og styrer den videre proces.

Afdelingsledelsen skal efterfølgende tilbyde krisehjælp til de berørte.

Ledelse og organisation

Ledelsen leder indsatsen indtil politiet er kontaktet. Dernæst overtager politiet ansvaret.

Bemanding og udstyr

Ledelsen, sikkerhedsrepræsentanter og sikkerhedsvagterne træder til efter behov.

Der kræves intet særligt udstyr.

Kommunikation

Ledelsen informerer medarbejdere og borgere via e-mail, kommunes intranet Siko eller personlig kontakt.

Ledelsen kontakter Kommunikation.

Kommunikation tager kontakt til pressen, hvis Kommunikation vurderer, at det er nødvendigt.

Kontaktoplysninger

Silkeborg Politi 114 eller tlf. 87 23 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89 70 35 99

Kultur og Borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen, tlf. 20 83 58 35
Kontaktpersoner i de forskellige sektioner:

Teamleder for Borgerservice Sofie Martinussen, tlf. 28 60 24 23 

Silkeborg Kommunes Krisestab via vagtcentral: 89 70 35 99

Kontakt Kommunikationschefen (krisekommunikation)

 

Udarbejdet af: Mette Søndergaard Johannsen
Godkendt af: Afdelingsledelsen i Job- og Borgerservice
Dato: 14.10.2013
Revideret af: Tina Villumsen, afdelingsledelse i Kultur og Borgerservice den 12.02.2016
Revideret af: Sofie Martinussen, teamleder i Borgerservice den 29.08.2017