Indsatsplan - alvorlig ulykke i JYSK arena

Udarbejdet af: Idrætsinspektør Alf Christensen
Godkendt af: Kultur- og fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 30.10.2013.

Situation

En tribune med tilskuere er styrtet sammen under håndboldkamp i opvisningshallen, hal A. Der er fare for yderligere nedstyrtning. En del tilskadekomne.

Indsatsen retter sig mod de tilskadekomne samt de personer, der er i risiko for at komme til skade.  

Alarmering

Assisterende halinspektør alarmerer Brand og Redning på 112.

Når situationen tillader det tilkaldes beredskabschef, halinspektør og idrætsinspektør telefonisk.  

Opgaver

Ulykken skal stoppes. Det vil sige, at fokus er på redning af tilskadekomne samt befrielse af eventuelt fastklemte personer.  

Handling

Halinspektør beder ved udkald alle tilskuere om at forlade hallen, så redningsarbejdet kan foregå uhindret og uforstyrret.

Redningsarbejdet foregår i et samarbejde mellem redningspersonale og hallens personale.  

Ledelse og organisation

Redningsindsatsen ledes af Brand og Redning.
Øvrig indsats af assisterende halinspektør/halinspektør/idrætsinspektør.

Assisterende halinspektør bistår redningspersonalet ved ulykkesstedet. Halinspektør/idrætsinspektør varetager kommunikation med pårørende, andre myndigheder mv.  

Bemanding og udstyr

Redningspersonale og halpersonale.  

Kommunikation

Intern kommunikation.

Når situationen tillader det, informeres Brand og Redning evt. yderligere ligesom Kultur- og borgerservicechefen/evt. andre i kommunens ledelse informeres.

Ekstern kommunikation.

Idrætsinspektør/kultur- og borgerservicechef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om ulykken.  

Kontaktoplysninger

Idrætsinspektør telefon: 29 37 57 27.
Kultur- og borgerservicechef telefon: 20 83 58 35.
Anden ledelse i kommunen.  

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Yderligere potentielle ulykkessituationer: Brand, terror.