Situation

Der er sket en alvorlig ulykke i Indelukket eksempelvis med et træ, der er væltet ned i en kørende bil. Flere tilskadekomne.

Indsatsen retter sig mod de tilskadekomne samt de personer, der er i risiko for at komme til skade. 

Alarmering

Opsynsmand eller tilstedeværende alarmerer Brand og Redning på 112.

Når situationen tillader det, tilkaldes Teknisk Service på akut tlf.nr. 2948 1104.

Herefter kontaktes Kultur- og borgerservicechef: 20 83 58 35. 

Opgaver

Ulykken skal stoppes og adgangen til området hindres. Fokus er på redning af tilskadekomne. 

Handling

Opsynsmand eller tilstedeværende tjekker, at der ikke er fare for yderligere ulykker, så redningsarbejdet kan foregå uhindret og uforstyrret.

Redningsarbejdet kan foregå i et samarbejde mellem redningspersonale, opsynsmænd og Teknisk Service. 

Ledelse og organisation

Redningsindsatsen ledes af Brand og Redning.

Øvrig indsats af opsynsmand og teknisk service.

Opsynsmand bistår om nødvendigt redningspersonalet ved ulykkesstedet. Kultur- og borgerservicechef varetager i samarbejde med kommunikationsafdelingen kommunikation med pårørende, andre myndigheder mv.

Bemanding og udstyr

Redningspersonale og Indelukkets personale.

Kommunikation

Intern kommunikation.

Når situationen tillader det, informeres Brand og Redning evt. yderligere ligesom Kultur- og borgerservicechefen/evt. andre i kommunens ledelse informeres.

Ekstern kommunikation.

Leder/kultur- og borgerservicechef koordinerer kommunikationen i samarbejde med kommunikationsafdelingen og orienterer relevante medier om ulykken.

Kontaktoplysninger

Kultur- og borgerservicechef tlf. 20 83 58 35 

Midtjysk brand & Redning tlf. 89 70 35 99

Sektionsleder for Teknisk Service tlf. 51 18 53 30

Sektionsleder for R&V tlf. 40 20 45 50

Kommunikationschef tlf. 61 15 47 17

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Yderligere potentielle ulykkessituationer: Bådbrand, bil i vandet, drukneulykke og hjertestop.

Udarbejdet af: Nærmeste leder Torben Nielsen og arbejdsmiljørepræsentant Alf Christensen
Godkendt af: Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 31.10.2013

Revideret og godkendt af Kultur- og borgerservicechef, John Bøgelund Frederiksen, d. 24.09.2019