Indsatsplan - brand eller alvorlig ulykke i kommunale haller og sale

Udarbejdet af: Simon Ø. Foldager
Godkendt af: Kultur- og Borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen
Dato: Den 10. marts 2021.

Situation

Der er opstået brand eller alvorlig ulykke med fare for personskade i en kommunal hal eller sal.

Indsatsen retter sig mod at evakuere brugere i bygningen. Sekundært at lave brandslukningsindsats ved brand.

Alarmering

Brand: Røgalarm melder om brand eller bruger eller personale opdager røg/brand.
Ulykke: Bruger eller personale opdager en alvorlig ulykke.

De tilstedeværende aktiverer evt. brandtryk/varslingsanlæg og ringer 112.

Opgaver

Hovedfokus er at evakuere brugere.

Evt. tilskadekomne ydes førstehjælp.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

De tilstedeværende skal sikre, at der sker evakuering af brugere fra alle lokaler, omklædningsrum og toiletter.

De tilstedeværende sikrer også at der ringes 112.

De tilstedeværende udpeger en repræsentant til at tage imod redningspersonalet og orientere disse om brand- eller ulykkestedet.

Ledelse og organisation

De tilstedeværende har ansvaret for at ringe 112.

Brand & Redning har ansvaret for evakuering af bygningen.

Brand & Redning har ansvaret for evt. slukningsarbejde.

Bemanding og udstyr

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats med det tilstedeværende udstyr.

Kommunikation

Brand & Regning kontaktes via 112. Brand og redning kontakter efterfølgende Teknisk Service, som videreformidler til Kultur- og Borgerserviceafdelingen. Kultur- og Borgerservice orienterer i samarbejde med Kommunikation relevante medier om ulykken.

Kontaktoplysninger

Brand & Redning tlf. 112.

Action cards

Der er ikke knyttet action cards til denne indsatsplan