Indsatsplan - alvorlig ulykke/brand i idrætshaller og -sale samt JYSK arena

Situation

Alvorlig ulykke eller brand i idrætshal eller –sal med tilhørende omklædningsrum/depotrum.

Indsatsen retter sig mod de tilskadekomne samt de personer, der er i risiko for at komme til skade.  

Alarmering

De tilstedeværende alarmerer Brand og Redning på 112.

Når situationen tillader det, tilkaldes Teknisk Service på akut tlf.nr. 2948 1104.

Herefter kontaktes Kultur- og Borgerservicechefen og Idrætsinspektør.   

Opgaver

Ulykken skal stoppes. Det vil sige, at fokus er på redning af tilskadekomne.  

Handling

Redningsarbejdet foregår i et samarbejde mellem redningspersonale og hallens og skolens afdelingspersonale samt Teknisk Service .   

Ledelse og organisation

Redningsindsatsen ledes af Brand og Redning.
Øvrig indsats af medarbejdere/Teknisk Service/skoleleder.

Kultur- og Borgerservicechefen varetager kommunikation med pårørende, andre myndigheder mv. i samarbejde med kommunikationsafdelingen.   

Bemanding og udstyr

Redningspersonale og andet kommunalt personale. 

Kommunikation

Intern kommunikation

Når situationen tillader det, informeres evt. Brand og Redning yderligere ligesom Kultur- og borgerservicechefen/evt. andre i kommunens ledelse informeres.

Ekstern kommunikation

Idrætsinspektør/kultur- og borgerservicechef koordinerer kommunikationen i samarbejde med kommunikationsafdelingen og orienterer relevante medier om ulykken.  

Kontaktoplysninger

Kultur- og borgerservicechef tlf. 20 83 58 35.

Idrætsinspektør tlf. 29 37 57 27.

Kommunikationschef tlf. 61 15 47 17

Midtjysk brand & Redning tlf. 89 70 35 99

Sektionsleder for Teknisk Service tlf. 51 18 53 30

Sektionsleder for Rådgivning & Vedligehold tlf. 40 20 45 50

For JYSK arena kontaktes

Daglig leder
Lars Therkildsen
Direkte tlf: 89 70 52 60 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Yderligere potentielle ulykkessituationer: Terror. 

Udarbejdet af: Idrætsinspektør Alf Christensen
Godkendt af: Kultur- og fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 19.11.2013.

Revideret og godkendt af LokalMED Kultur og Borgerservice d. 24.09.2019