Indsatsplan - alvorlig ulykke/brand i idrætshaller og -sale

Udarbejdet af: Idrætsinspektør Alf Christensen
Godkendt af: Kultur- og fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 19.11.2013.

Situation

Alvorlig ulykke eller brand i idrætshal eller –sal med tilhørende omklædningsrum/depotrum.

Indsatsen retter sig mod de tilskadekomne samt de personer, der er i risiko for at komme til skade.  

Alarmering

De tilstedeværende alarmerer Brand og Redning på 112.

Når situationen tillader det tilkaldes halinspektør og idrætsinspektør telefonisk.  

Opgaver

Ulykken skal stoppes. Det vil sige, at fokus er på redning af tilskadekomne.  

Handling

Redningsarbejdet foregår i et samarbejde mellem redningspersonale og hallens/skolens/Teknisk Service afdelings personale.

Voelhallerne: Halinspektør Jørn Hansen telefon: 21 27 97 52.
Fårvanghallen: Halinspektør Per Larsen telefon: 26 83 21 40.
JYSK arena og Vestergadehallen: Halinspektør Thomas Hermann telefon: 20 18 16 50.
Øvrige haller og sale: Halinspektør Preben Klauber telefon: 20 26 09 18.  

Ledelse og organisation

Redningsindsatsen ledes af Brand og Redning.
Øvrig indsats af medarbejdere - halinspektør/skoleinspektør/Teknisk Service.

Halinspektør/idrætsinspektør varetager kommunikation med pårørende, andre myndigheder mv.  

Bemanding og udstyr

Redningspersonale og andet kommunalt personale. 

Kommunikation

Intern kommunikation

Når situationen tillader det, informeres Brand og Redning evt. yderligere ligesom Kultur- og borgerservicechefen/evt. andre i kommunens ledelse informeres.

Ekstern kommunikation

Idrætsinspektør/kultur- og borgerservicechef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om ulykken.  

Kontaktoplysninger

Idrætsinspektør telefon: 29 37 57 27.
Kultur- og borgerservicechef telefon: 20 83 58 35.
Anden ledelse i kommunen.  

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Yderligere potentielle ulykkessituationer: Terror.