Indsatsplan - Brand i Them Bibliotek

Udarbejdet af: Arbejdsmiljøleder Toke Leth Laursen
Godkendt af: Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 19.11.2013

Situation

Der er opstået brand i Them Bibliotek.

Indsatsen retter sig mod at evakuere gæster og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats  

Alarmering

Tilstedeværende personale aktiverer brandtryk/varslingsanlæg og ringer 112.

Når situationen tillader det tilkaldes bibliotekschef og arbejdsmiljøleder telefonisk.

Se action card for telefonnumre.  

Opgaver

Hovedfokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats  

Handling

Evakuering af gæster og personale i alle lokaler og toiletter.
Alle henvises til pladsen foran biblioteket.

En medarbejder udpeges til at tage imod redningspersonalet og orientere disse om brandstedet.  

Ledelse og organisation

Den/de medarbejdere der er på arbejde i huset har ansvaret for evakueringen af huset og kontakten til Brand & Redning.

Brand & Redning har ansvaret for slukningsarbejdet.  

Bemanding og udstyr

Personalet der er på arbejde i huset indgår i indsatsen sammen med redningspersonalet.  

Kommunikation

Intern kommunikation:

Efter at evakueringen er gennemført og Brand og Redning er tilkaldt kontaktes bibliotekschef og arbejdsmiljøleder. Som vurderer om Kultur- og borgerservicechefen og evt. andre i kommunens ledelse informeres.

Ekstern kommunikation:

Bibliotekschef/kultur- og borgerservicechef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om ulykken.  

Kontaktoplysninger

Bibliotekschef
Arbejdsmiljøleder

Se action card for kontaktinformation