Action card - Brand i Silkeborg Biblioteker eller Medborgerhus

Udarbejdet af: Arbejdsmiljøleder Toke Leth Laursen
Godkendt af: Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 19.11.2013

Opgave

Eksempler:
- Sikring af at bibliotek og medborgerhus evakueres i tilfælde af brand og at redningsindsats tilkaldes.

Dette action card understøtter indsatsplanerne:
- Indsatsplan – Brand i Silkeborg Medborgerhus
- Indsatsplan – Brand i Silkeborg Bibliotek

Action card - brand i Silkeborg Bibliotekerne og Medborgerhuset

Hvem

De vagthavende medarbejdere

Hvornår

Eksempler:

Umiddelbart når det konstateres at der er brand i en af bygningerne

Handling

Gæster og medarbejdere evakueres.

Brand og redning tilkaldes.

Bemanding

Eksempelvis:

- Indenfor normal betjent tid udføres opgaven af de medarbejdere der er på arbejde i publikumsarealer

Udenfor betjent arbejdstid udføres opgaven af tilstedeværende medarbejdere.

Udstyr

Den primære opgave er evakuering af gæster og medarbejdere og tilkaldelse af Brand & redning. Når dette er gennemført kan slukning evt. påbegyndes med det udstyr der er på lokaliteterne.

Kontaktoplysninger

Bibliotekschef: Lars Bornæs, telefon: 22 13 36 30

Arbejdsmiljøleder: Toke Leth Laursen, telefon: 28485768