Indsatsplan - Brand i Silkeborg Bibliotekerne

Udarbejdet af: Arbejdsmiljøleder Toke Leth Laursen
Revideret: 24.09.2019

Situation

Der er opstået brand i Silkeborg Bibliotek
Indsatsen retter sig mod at evakuere gæster og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats 

Alarmering

Tilstedeværende personale aktiverer brandtryk/varslingsanlæg og ringer 112.
Når situationen tillader det tilkaldes bibliotekschef og arbejdsmiljøleder telefonisk.

Opgaver

Hovedfokus er at evakuere personale og gæster. Evt. tilskadekomne ydes førstehjælp.
Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats 

Handling

Der nedsættes et evakueringsteam bestående af de medarbejdere som har vagt i publikumsområderne. Disse sikrer at der sker evakuering af gæster og personale i alle lokaler, kældre, kontorer og toiletter.
De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 112.
Indsatsgruppen udpeger også en medarbejder til at tage imod redningspersonalet og orientere disse om brandstedet. 

Ledelse og organisation

Den/de medarbejdere der er på arbejde i huset har ansvaret for evakueringen af huset og kontakten til Brand & Redning.
Brand & Redning har ansvaret for slukningsarbejdet.
Bemanding og udstyr
Personalet der er på arbejde i huset indgår i indsatsen sammen med redningspersonalet. 

Kommunikation

Intern kommunikation:
Efter at evakueringen er gennemført og Brand og Redning er tilkaldt kontaktes bibliotekschef og arbejdsmiljøleder. Som vurderer om Kultur- og borgerservicechefen og evt. andre i kommunens ledelse informeres.
Ekstern kommunikation:
Bibliotekschef/kultur- og borgerservicechef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om ulykken. 

Kontaktoplysninger

Bibliotekschef: 87221909
Arbejdsmiljøleder: 87221989