Action card - Brand i Mosaikken

Udarbejdet af: Arbejdsmiljøleder Toke Leth Laursen
Godkendt af: Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 19.11.2013

Opgave

Eksempler:
- Sikring af at Mosaikken evakueres i tilfælde af brand og
- at redningsindsats tilkaldes.

Dette action card understøtter indsatsplanerne:
- Indsatsplan – Brand i Mosaikken, Kjellerup

Brand i Mosaikken

Hvem

De vagthavende medarbejdere

Hvornår

Eksempler:
- Umiddelbart når det konstateres at der er brand i en af bygningerne

Handling

Gæster og medarbejdere evakueres.

Brand og redning tilkaldes. 

Bemanding

Eksempelvis:
- Indenfor normal betjent tid udføres opgaven af de medarbejdere der er på arbejde i publikumsarealer
- Udenfor betjent arbejdstid udføres opgaven af tilstedeværende medarbejdere. 

Udstyr

Den primære opgave er evakuering af gæster og medarbejdere og tilkaldelse af Brand & redning. Når dette er gennemført kan slukning evt. påbegyndes med det udstyr der er på lokaliteterne. 

Kontaktoplysninger

Bibliotekschef: Lars Bornæs, telefon: 22 13 36 30

Publikumschef: Inge Kring, telefon: 51 21 00 86

Arbejdsmiljøleder: Toke Leth Laursen, telefon: 28 48 57 68