Indsatsplan - Brand i Mosaikken

Udarbejdet af: Arbejdsmiljøleder Toke Leth Laursen
Godkendt af: Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 19.11.2013

Situation

Der er opstået brand i Mosaikken.

Indsatsen retter sig mod at evakuere gæster og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats  

Alarmering

Tilstedeværende personale aktiverer brandtryk/varslingsanlæg og ringer 112.

Når situationen tillader det tilkaldes bibliotekschef, publikumschef og arbejdsmiljøleder telefonisk.

Se action card for telefonnumre.  

Opgaver

Hovedfokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats  

Handling

Der nedsættes et evakueringsteam bestående af de medarbejdere som har vagt i publikumsområderne. Disse sikrer at der sker evakuering af gæster og personale i alle lokaler, sale, biblioteket, kontorer og toiletter.
De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 112.
Indsatsgruppen udpeger også en medarbejder til at tage imod redningspersonalet og orientere disse om brandstedet.  

Ledelse og organisation

Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af mosaikken.

Brand & Redning har ansvaret for slukningsarbejdet.  

Bemanding og udstyr

Personalet der er på vagt i publikumsarealerne indgår i indsatsen sammen med redningspersonalet. 

Kommunikation

Intern kommunikation:

Efter at evakueringen er gennemført og Brand og Redning er tilkaldt kontaktes bibliotekschef og arbejdsmiljøleder. Som vurderer om Kultur- og borgerservicechefen og evt. andre i kommunens ledelse informeres.

Ekstern kommunikation:

Bibliotekschef/kultur- og fritidschef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om ulykken.  

Kontaktoplysninger

Bibliotekschef
Publikumschef
Arbejdsmiljøleder

Se action card for kontaktinformation