Indsatsplan - Medborgerhuset Toftebjerg

Udarbejdet af: Arbejdsmiljøleder Toke Leth Laursen
Revideret: 24.09.2019

Situation

Der er opstået brand i Toftebjerg – Them Bibliotek og medborgerhus.
Indsatsen retter sig mod at evakuere gæster og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats

Alarmering

Tilstedeværende personale ringer 112. Hvis brandalarmen ikke selv er gået i gang aktiveres denne.
Hvis der er personale i køkkenet alarmeres disse.
Når situationen tillader det tilkaldes bibliotekschef og arbejdsmiljøleder telefonisk.

Opgaver

Hovedfokus er at evakuere personale og gæster. Evt. tilskadekomne ydes førstehjælp.
Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats 

Handling

Evakuering af gæster og personale i alle lokaler og toiletter.
Alle henvises til P-pladsen ved hovedindgangen.
En medarbejder udpeges til at tage imod redningspersonalet og orientere disse om brandstedet. 

Ledelse og organisation

Den/de medarbejdere der er på arbejde i huset har ansvaret for evakueringen af huset og kontakten til Brand & Redning.
Brand & Redning har ansvaret for slukningsarbejdet.
Bemanding og udstyr
Personalet der er på arbejde i huset indgår i indsatsen sammen med redningspersonalet. 

Kommunikation

Intern kommunikation:
Efter at evakueringen er gennemført og Brand og Redning er tilkaldt kontaktes bibliotekschef og arbejdsmiljøleder. Som vurderer om Kultur- og borgerservicechefen og evt. andre i kommunens ledelse informeres.
Ekstern kommunikation:
Bibliotekschef/kultur- og borgerservicechef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om ulykken. 

Kontaktoplysninger

Bibliotekschef: 87221909
Arbejdsmiljøleder: 87221989