Indsatsplan - Medborgerhuset Toftebjerg

Udarbejdet af: Leder af Medborgerhuset Toftebjerg, Ove Hjorth
Godkendt af: Kultur- og Fritidschef, Freddie Davidsen
Dato: 19.11.2013

Situation

Der er opstået en brand i Husets Café.
Branden kan brede sig.

Indsatsen retter sig i første omgang mod brugerne i caféen, dernæst i resten af Huset.  

Alarmering

Det faste personale alarmerer Brand og Redning på 112.

Når situationen tillader det tilkaldes Husets leder på tlf. 30 50 64 18.

Opgaver

Brugerne hjælpes ud. Evt. tilskadekomne ydes førstehjælp. Ilden bekæmpes med de tilstedeværende slukningsmidler.  

Handling

Det faste personale sørger for at alle brugere forlader bygningen.

Redningsarbejdet foregår i samarbejde mellem Brand og Redning og Husets personale.  

Ledelse og organisation

Redningsindsatsen ledes af Midtjysk Brand og Redning.
Øvrig indsats af Husets personale.
Husets leder varetager kommunikation med pårørende, andre myndigheder m.v.  

Bemanding og udstyr

Redningspersonale og husets personale samt Husets slukningsmidler.  

Kommunikation

Intern:
Efter at ulykken er afværget informeres Brand og Redning evt. yderligere – lige som Kultur- og borgerservicechefen/ evt. andre i kommunens ledelse informeres.

Ekstern:
Husets leder/Kultur- og borgerservicechef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om ulykken.  

Kontaktoplysninger

Beredskabsdirektør via Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral 89 70 35 99.
Kultur- og borgerservicechef tlf. 20 83 58 35.