Indsatsplan - Brand i Den Kreative Skole

Udarbejdet af: Thomas Engelhardt Rasmussen og Søren Kristian Frydenlund-Vad
Godkendt af: Kultur- og Fritidschef, Freddie Davidsen
Dato: 19.11.13

Situation

Brand og røgudvikling i depot under trappen.

Fare for spredning til øvrige lokaler.

De udsatte er elever og lærere i øvrige undervisningslokaler.  

Alarmering

Person som opdager branden følger kommandovejen/ flg. brandinstruks:

Alarmér alle i bygningen ved at trykke på brandtrykket. Musik- og øvrige aktiviteter skal stoppes, og normal belysning tændes.
Alle føres via flugtveje til opsamlingssted (P-plads overfor bibliotekets parkeringsplads).
Der ringes 112 (evt. samtidig af anden person)
Betjening af brandslukningsmateriel, og modtagelse af brandvæsen!  

Opgaver

Evakuering af alle i huset! Focus på at alle lokaler tømmes!
Branden skal slukkes. Hvis ikke muligt skal døre holdes lukkede til brandvæsen overtager opgaven.  

Handling

Tjek af lokaler fordeles på flere personer (lærere, kontor) for hurtig evakuering.
To voksne tager sig af brandslukning med tæpper eller vand (brandslange).

Indsatsen koordineres mellem husets personale og brandmyndigheder.

Ledelse og organisation

Indsatsen ledes af husets personale som kender brandinstrukserne og placering af brand-slukningsmateriel.

Indsatsen organiseres mellem lærere og øvrigt personale. Evt. involvering af elevers forældre.  

Bemanding og udstyr

Husets personale og brandslukningsmateriel indgår i indsatsen.  

Kommunikation

Hvis ingen fra Den Kreative Skoles ledelse (3 prs.) eller lærernes arbejdsmiljørepræsentant er til stede kontaktes lederen af husets lærere.

Lederen kontakter Kultur- og borgerservicechef, Silkeborg Kommune.  

Kontaktoplysninger

Leder: Erling Kyvsgaard, telefon: 89 70 53 01
Souschef: Søren Kristian Frydenlund-Vad, telefon: 89 70 53 04
Afd.leder: Klavs Pallesen, telefon: 89 70 53 02

Kontaktes telefonisk.  

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Arbejdsmiljørepræsentant: Thomas Engelhardt