Indsatsplan - Brand i Den Kreative Skole

Udarbejdet af: Kulturskoleleder Knud Mortensen
Godkendt af: Kultur- og Borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen
Dato: 26. januar 2021.

Situation

Der er opstået brand med fare for personskade.

Indsatsen retter sig mod at evakuere elever, gæster og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering

Tilstedeværende personale aktiverer brandtryk/varslingsanlæg og ringer 112.

Brandtryk/røgalarm er fordelt i hele huset.

Når situationen tillader det, tilkaldes kulturskoleleder - alternativt vicekulturskoleleder telefonisk. 

Opgaver

Hovedfokus er at evakuere elever, gæster og personale.

Evt. tilskadekomne ydes førstehjælp.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats. 

Handling

Der nedsættes et evakueringsteam bestående af de medarbejdere, som er tilstede i de forskellige områder af skolen.

Disse sikrer at der sker evakuering af elever, gæster og personale i alle lokaler, gangarealer, kontorer og toiletter.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 112.

Indsatsgruppen udpeger også en medarbejder til at tage imod redningspersonalet og orientere disse om brandstedet.

Samlingssted: Udenfor indgangen til Medborgerhuset på Bindslevs Plads.

Ledelse og organisation

Den/de medarbejdere der er på arbejde i huset har ansvaret for evakueringen af huset og kontakten til Brand & Redning.

Brand & Redning har ansvaret for slukningsarbejdet.

Bemanding og udstyr

Personalet der er på arbejde i huset, indgår i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats med det tilstedeværende udstyr.

Kommunikation

Intern kommunikation:

Efter at evakueringen er gennemført og Brand og Redning er tilkaldt kontaktes kulturskoleleder og alternativt vicekulturskoleleder. Som vurderer om Kultur- og borgerservicechefen og evt. andre i kommunens ledelse informeres.

Ekstern kommunikation:

Kulturskoleleder og borgerservicechef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om ulykken.

Kontaktoplysninger

Kulturskoleleder: Knud Mortensen - 20464039
Vicekulturskoleleder: Dorthe Andersen - 21221918

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Hvis en medarbejder arbejder decentralt, skal den lokale indsatsplan anvendes.
Alternativt henvises til kommunens fællesplan for brand:
Akut hjælp - brand

Action cards 

Der er ikke knyttet action cards til denne indsatsplan.