Indsatsplan - Brand i biblioteker eller medborgerhuse

Udarbejdet af: Lene Deding og Toke Leth Laursen
Godkendt af: Kultur- og Borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen
Dato: Den 10. marts 2021.

Situation

Der er opstået brand med fare for personskade i et bibliotek eller medborgerhus.

Indsatsen retter sig mod at evakuere gæster og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering

Røgalarm melder om brand. Eller bruger eller personale opdager røg/brand.

Tilstedeværende personale aktiverer brandtryk/varslingsanlæg og ringer 112.

Når situationen tillader det, tilkaldes bibliotekschef og arbejdsmiljøleder telefonisk.

Opgaver

Hovedfokus er at evakuere personale og gæster.

Evt. tilskadekomne ydes førstehjælp.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

Der nedsættes et evakueringsteam bestående af de medarbejdere, som har vagt i publikumsområderne.

Disse sikrer at der sker evakuering af gæster og personale i alle lokaler, kældre, kontorer og toiletter.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 112.

Indsatsgruppen udpeger også en medarbejder til at tage imod redningspersonalet og orientere disse om brandstedet.

Samlingssted:

  • Silkeborg Bibliotek/Campushuset: Bindslevs Plads bag den blå trappenedgang til P-kælderen.

  • Kjellerup Bibliotek/Mosaikken: P-pladsen ved Rema/Fakta

  • Gjern Bibliotek: Alle henvises til hallens P-plads.

  • Toftebjerg Medborgerhus: P-pladsen ved hovedindgangen.

  • Silkeborg Medborgerhus: Bindslevs Plads bag den blå trappenedgang til P-kælderen.

  • Nordre Fælleshus: P-pladsen

Ledelse og organisation

Den/de medarbejdere der er på arbejde i huset har ansvaret for evakueringen af huset og kontakten til Brand & Redning.

Brand & Redning har ansvaret for slukningsarbejdet.

Bemanding og udstyr

Personalet der er på vagt/arbejde i huset, indgår i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats med det tilstedeværende udstyr.

Kommunikation

Intern kommunikation:

Efter at evakueringen er gennemført og Brand og Redning er tilkaldt kontaktes bibliotekschef og arbejdsmiljøleder, som vurderer om Kultur- og borgerservicechefen og evt. andre i kommunens ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation:

Bibliotekschef/kultur- og borgerservicechef koordinerer kommunikationen og orienterer i samarbejde med Kommunikation relevante medier om ulykken.

Kontaktoplysninger

Bibliotekschef: 87221909 / 22133630
Arbejdsmiljøleder: 87221989 / 28485768

Action cards 

Der er ikke knyttet action cards til denne indsatsplan.