Delplan for Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Indsatsplaner, action cards og institutionsplaner finder du på de underliggende sider.

Borgerservice

Kritiske funktioner

Trussel og vold mod medarbejdere.
Gidseltagning af medarbejdere og borgere.
Borgere og medarbejderes sikkerhed ved brand. Skader på bygninger som følge af brand.
Borgere og medarbejderes sikkerhed ved ekstreme vejrfænomener.
Skader på bygninger som følge af ekstreme vejrfænomener.
Borgere og medarbejderes sikkerhed ved bombetrussel.

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

De personer, der har ansvaret for den daglige drift, har også ansvaret i en ekstraordinær situation. Kultur og Borgerservicechefen er således overordnet ansvarlig for at lede den interne krisestyring.

Der skaffes et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes de nødvendige handlinger ud fra den aktuelle indsatsplan.

Mediebilledet følges, der holdes tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere og sikres koordination med Krisestaben.

Afdelingens understøttelse af kommunens krisestab

Afdelingen kontakter Krisestaben i tilfælde af hændelser, der påvirker andre afdelinger end Beskæftigelsesafdelingen.

Alarmering

Alle medarbejdere kan slå alarm og skal alarmere videre.

Det fremgår af de enkelte indsatsplaner, hvem der skal alarmeres, hvem der alarmerer videre og hvordan, der skal alarmeres.

Opgaver

Opgaven er først og fremmest at få en situation under kontrol udenFormaterer HTML-koderne.FormaterReparer HTML til at være XHTML-validReparer Skriv Validerer, at teksten er XHtml-valid.Validerer Validering

Borgerservice

Kritiske funktioner

Trussel og vold mod medarbejdere.
Gidseltagning af medarbejdere og borgere.
Borgere og medarbejderes sikkerhed ved brand. Skader på bygninger som følge af brand.
Borgere og medarbejderes sikkerhed ved ekstreme vejrfænomener.
Skader på bygninger som følge af ekstreme vejrfænomener.
Borgere og medarbejderes sikkerhed ved bombetrussel.

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

De personer, der har ansvaret for den daglige drift, har også ansvaret i en ekstraordinær situation. Kultur og Borgerservicechefen er således overordnet ansvarlig for at lede den interne krisestyring.

Der skaffes et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes de nødvendige handlinger ud fra den aktuelle indsatsplan.

Mediebilledet følges, der holdes tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere og sikres koordination med Krisestaben.

Afdelingens understøttelse af kommunens krisestab

Afdelingen kontakter Krisestaben i tilfælde af hændelser, der påvirker andre afdelinger end Beskæftigelsesafdelingen.

Alarmering

Alle medarbejdere kan slå alarm og skal alarmere videre.

Det fremgår af de enkelte indsatsplaner, hvem der skal alarmeres, hvem der alarmerer videre og hvordan, der skal alarmeres.

Opgaver

Opgaven er først og fremmest at få en situation under kontrol uden at nogen kommer noget til, samt at få alarmeret til relevante personer.

De konkrete opgaver fremgår af de enkelte indsatsplaner.

Informationshåndtering

Kultur og Borgerservicechefen er overordnet ansvarlig for at melde ud i områderne og evt. til krisestaben om den aktuelle situation – herunder status og næste skridt.

Kultur og Borgerservicechefen har ansvaret for, at få indhentet og videreformidlet relevant information til medarbejdere og samarbejdspartnere og pressen. Dette kan ske via mail, telefon eller personligt.

Koordination og samarbejde

Koordination og samarbejde med andre relevante afdelinger, myndigheder og samarbejdspartnere, fremgår af de enkelte indsatsplaner.

Krisekommunikation

Kultur og Borgerservicechefen vurderer det nødvendige omfang af kommunikationen internt og eksternt i den konkrete situation.

Bemanding og udstyr

Ledelsen, arbejdsmiljørepræsentant og sikkerhedsvagterne træder til efter behov.

Kontaktoplysninger

Silkeborg Politi 114 eller tlf. 87 23 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89 70 35 99

Kultur og Borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen, tlf. 20 83 58 35

Teamleder for Borgerservice Sofie Martinussen, tlf. 28 60 24 23 

Silkeborg Kommunes Krisestab via vagtcentral: 89 70 35 99

Kontakt Kommunikationschefen (krisekommunikation)

Kultur og Fritid

Kritiske funktioner

Alvorlige ulykker.

F.eks. brand, sammenstyrtning og nedbrud af faste installationer og ulykker med kemi i svømmehaller.

Afdelingens indsatsplaner og action cards

Indsatsplaner for alle kultur- og fritidsområdets institutioner:

 • Silkeborgbibliotekerne herunder Medborgerhuset
 • Den Kreative Skole
 • Medborgerhuset Toftebjerg
 • Svømmehaller og –sale
 • JYSK arena
 • Idrætshaller og –sale
 • Indelukket

Evt. Action Cards finder du under de enkelte institutioners indsatsplaner.

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Kultur- og borgerservicechefen leder indsatsen ved alvorlige ulykker, der omfatter flere institutioner.

Institutionslederen leder indsatsen ved alvorlige ulykker i en enkelt institution.

Afdelingens understøttelse af kommunens krisestab
Kultur- og borgerservicechefen og evt. institutionsledere indgår i kommunens krisestab.

Alarmering

Alarmering foregår fra den enkelte institution til relevante myndigheder og personer i den kommunale organisation.

Opgaver

Beredskabet under og efter de alvorlige ulykker.
Efterfølgende evaluering af ulykker.

Informationshåndtering

Kultur- og borgerservicechefen varetager al pressekontakt i forbindelse med en alvorlig ulykke.

De almindelige informationskanaler benyttes mellem Kultur- og borgerserviceafdelingen og institutionerne i håndteringen af ulykkerne.

Kultur- og borgerservicechefen varetager al pressekontakt i forbindelse med en alvorlig ulykke.

De almindelige informationskanaler benyttes mellem Kultur- og borgerserviceafdelingen og institutionerne i håndteringen af ulykkerne.

Koordination og samarbejde

Beredskabschefen.

Andre relevante funktionschefer.

Krisekommunikation

Kultur- og borgerservicechefen informerer relevante interne ledelsespersoner.

Kultur- og borgerservicechefen koordinerer og varetager den eksterne information til diverse medier.

Bemanding og udstyr

Udover redningspersonale indgår nødvendig personale fra institutionerne i indsatsen.

Kontaktoplysninger

Institutionsleder/kultur- og borgerservicechef tager telefonisk kontakt til:

Kultur- og borgerservicechefen telefon: 20 83 58 35.

Beredskabschefen telefon: 23 23 37 67.

Kontakt Kommunikationschefen (krisekommunikation)

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Idrætsinspektør Alf Christensen den 30.10.2013.

AccepterAfvis at nogen kommer noget til, samt at få alarmeret til relevante personer.

De konkrete opgaver fremgår af de enkelte indsatsplaner.

Informationshåndtering

Kultur og Borgerservicechefen er overordnet ansvarlig for at melde ud i områderne og evt. til krisestaben om den aktuelle situation – herunder status og næste skridt.

Kultur og Borgerservicechefen har ansvaret for, at få indhentet og videreformidlet relevant information til medarbejdere og samarbejdspartnere og pressen. Dette kan ske via mail, telefon eller personligt.

Koordination og samarbejde

Koordination og samarbejde med andre relevante afdelinger, myndigheder og samarbejdspartnere, fremgår af de enkelte indsatsplaner.

Krisekommunikation

Kultur og Borgerservicechefen vurderer det nødvendige omfang af kommunikationen internt og eksternt i den konkrete situation.

Bemanding og udstyr

Ledelsen, arbejdsmiljørepræsentant og sikkerhedsvagterne træder til efter behov.

Kontaktoplysninger

Silkeborg Politi 114 eller tlf. 87 23 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89 70 35 99

Kultur og Borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen, tlf. 20 83 58 35

Teamleder for Borgerservice Sofie Martinussen, tlf. 28 60 24 23 

Silkeborg Kommunes Krisestab via vagtcentral: 89 70 35 99

Kontakt Kommunikationschefen (krisekommunikation)

Kultur og Fritid

Kritiske funktioner

Alvorlige ulykker.

F.eks. brand, sammenstyrtning og nedbrud af faste installationer og ulykker med kemi i svømmehaller.

Afdelingens indsatsplaner og action cards

Indsatsplaner for alle kultur- og fritidsområdets institutioner:

 • Silkeborgbibliotekerne herunder Medborgerhuset
 • Den Kreative Skole
 • Medborgerhuset Toftebjerg
 • Svømmehaller og –sale
 • JYSK arena
 • Idrætshaller og –sale
 • Indelukket

Evt. Action Cards finder du under de enkelte institutioners indsatsplaner.

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Kultur- og borgerservicechefen leder indsatsen ved alvorlige ulykker, der omfatter flere institutioner.

Institutionslederen leder indsatsen ved alvorlige ulykker i en enkelt institution.

Afdelingens understøttelse af kommunens krisestab
Kultur- og borgerservicechefen og evt. institutionsledere indgår i kommunens krisestab.

Alarmering

Alarmering foregår fra den enkelte institution til relevante myndigheder og personer i den kommunale organisation.

Opgaver

Beredskabet under og efter de alvorlige ulykker.
Efterfølgende evaluering af ulykker.

Informationshåndtering

Kultur- og borgerservicechefen varetager al pressekontakt i forbindelse med en alvorlig ulykke.

De almindelige informationskanaler benyttes mellem Kultur- og borgerserviceafdelingen og institutionerne i håndteringen af ulykkerne.

Kultur- og borgerservicechefen varetager al pressekontakt i forbindelse med en alvorlig ulykke.

De almindelige informationskanaler benyttes mellem Kultur- og borgerserviceafdelingen og institutionerne i håndteringen af ulykkerne.

Koordination og samarbejde

Beredskabschefen.

Andre relevante funktionschefer.

Krisekommunikation

Kultur- og borgerservicechefen informerer relevante interne ledelsespersoner.

Kultur- og borgerservicechefen koordinerer og varetager den eksterne information til diverse medier.

Bemanding og udstyr

Udover redningspersonale indgår nødvendig personale fra institutionerne i indsatsen.

Kontaktoplysninger

Institutionsleder/kultur- og borgerservicechef tager telefonisk kontakt til:

Kultur- og borgerservicechefen telefon: 20 83 58 35.

Beredskabschefen telefon: 23 23 37 67.

Kontakt Kommunikationschefen (krisekommunikation)

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Idrætsinspektør Alf Christensen den 30.10.2013.