Storm og orkan - kommunale bygninger

Hovedfokus er på at stoppe og minimere skaderne mest muligt, herunder at redde, hvad reddes kan, af bygning, installationer og inventar samt at sikre færden i bygningen.

Krisesituationen vedrører kommunale bygninger, hvor kraftig blæst, storm eller orkan har medført skade på bygning og/eller på udenoms arealer samt at forebygge personskade. 

Indsatsen retter sig mod medarbejdere, beboere og borgere i de berørte bygninger.

Alarmering

Tilstedeværende personale kontakter Teknisk Service på Akutnummer.

Teknisk Service informerer områdeleder via telefon.
Områdeleder informerer Sektionsleder Teknisk Service via telefon.

Der etableres kommunikation mellem Teknisk Service områdeleder og den pågældende afdelings leder eller krisestab.

EJD-krisestab aktiveres, hvis områdeleder i samråd med Sektionsleder for Teknisk Service finder det nødvendigt.

Handlinger

Teknisk Service skal sikre, at klimaskærmen er tæt, enten med presenninger, plader eller brædder.

Al færden i bygningen skal kunne foregå sikkert.

Teknisk Service kan bede om assistance fra Midtjysk Brand & Redning til at udføre sikringen ved større hændelser.

Rådgivning/Vedligehold, forsikring og Teknisk Service sørger for videre forløb i forhold til evt. udbedring af skader.

Ved udbedring af hændelser på udenomsarealer kan Teknisk Service bede om assistance fra Entreprenørgården.

Ledelse og organisation

Medarbejdere, der er på arbejde i bygningen, har ansvaret for at kontakte Teknisk Service på deres Akutnummer.

Teknisk Service har ansvar for at få at få tilkaldt den rette hjælp til indsatsen, hvis de ikke selv kan afværge problemet og sikre fortsat drift.

Teknisk Service opdaterer løbende områdeleder, som kan informere videre til sektionsleder og herfra krisestaben, hvis nødvendigt.

Bemanding og udstyr

Teknisk Service team, som er tilknyttet bygningen og pågældende områdeleder. Hvis nødvendigt deltager også en medarbejder fra Rådgivning/Vedligehold udpeget af deres Sektionsleder.

Ved behov for stiger, kraner og lifte kan dette lejes hos ekstern leverandør.

Intern kommunikation

Teknisk Service områdeleder sikrer i samarbejde med Sektionsleder Teknisk Service, at alle berørte afdelinger bliver orienteret om situationen. Hvis EJD-krisestaben indkaldes, overtager den kommunikationsansvarlige denne opgave.

Ekstern kommunikation

Finder EJD-krisestaben det nødvendigt at inddrage kommunikationschefen, sørger den kommunikationsansvarlige for dette.

Kontaktoplysninger

Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey tlf.: 51 18 53 30
Ejendomschef Allan Madsen tlf.: 29 38 82 95
Sektionsleder R&V Søren Overgaard tlf.: 40 20 45 50
Kommunikationschef Hans Mogensen tlf.: 61 15 47 17
Midtjysk Brand & Redning tlf.: 89 70 35 99
Entreprenørgården tlf.: 89 70 50 00

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af EJD Rådhusadmin. Malene Rise.
Godkendt af Ejendomschef Lene Søgaard den 19-02-2021.