Nødindkvartering i Silkeborg Kommune

Indkvartering af personer med behov for midlertidig indkvartering forårsaget af vejrfænomener eller på grund af flygtningetilstrømning.

Indsatsplanen retter sig mod behov for nødindkvartering i Silkeborg Kommune relateret til:

1. Vejrfænomener som fx; større snefald, der forårsager lukning af veje, togforbindelse eller andet, der afstedkommer evakuering af nødstedte rejsende

2. Nødindkvartering i forbindelse med en ekstraordinær situation så som stor tilstrømning af flygtninge

Alarmering ved vejrjfænomener

Politiets vagtcentral anmoder vagthavende indsatsleder om assistance

Indsatslederen kontakter pågældende områdeleder.

Indsatsleder og områdeleder kontakter og orienterer hhv. Beredskabsdirektøren og Sektionsleder Teknisk Service

Sektionsleder Teknisk Service informerer Ejendomschefen (Krisestaben)

Alarmering ved flygtningetilstrømning


Beredskabschefen fra Politiets lokale beredskab vil kontakte Ejendomschefen

Ejendomschefen vil kontakte Sektionsleder Teknisk Service og områdeleder.

Hvis nødvendigt vil krisestaben indkaldes

Handlinger ved vejrfænomener

Sagen løses i et samarbejde mellem vagthavende indsatsleder fra Midtjysk Brand & Redning, der vil modtage anmodning om assistance fra politiets vagtcentral eller via anden kilde samt den områdeleder, der er leder for det geografiske område, hvor personerne med behov for indkvartering befinder sig.

Indsatslederen kontakter pågældende områdeleder, der hjælper med at udpege en nærliggende ejendom/institution ejet af Silkeborg Kommune, og som vurderes at være egnet til formålet henset til antal personer samt forventet varighed af indkvarteringen, behov for forplejning m.m.

Indsatsleder og områdeleder fordeler og iværksætter indbyrdes opgaver vedrørende forplejning og sovefaciliteter.

Indsatsleder og områdeleder kontakter og orienterer hhv. Beredskabsdirektøren og Ejendomschefen med henblik på at disse kan vurdere, om der skal foretages yderligere.

Handlinger ved flygningetilstrømning

Med baggrund i henvendelser fra den lokale beredskabsstab under Midt & Vestjyllands Politi aftales det, at Lunden samt Vestergadehallen udpeges som indkvarteringssted, såfremt politiet anmoder om bistand til indkvartering.

En anmodning fra politiet vurderes således at komme med et varsel, der giver god mulighed for forberedelse – og antal personer der i givet fald skal indkvarteres forventes ikke at overstige 100. Endeligt forventes perioden for indkvartering højst at omfatte 1-2 døgn.

Af hensyn til den forventede varslingstid, vil nærmere plan for tilvejebringelse af forplejning og sovefaciliteter ikke blive planlagt på forhånd, men med udgangspunkt i den situation på tidspunktet for anmodning – bl.a. med udgangspunkt i om indkvartering skal finde sted på hverdage, hvor institutionskøkkener, forretninger m.v. er åbne, eller om det sker i en weekend, hvor det kan blive nødvendigt at få forplejninger fra eksterne leverandører, hoteller eller lignende.

Ledelse og Organisation ved vejrfænomener

Politiet

Områdeleder

Beredskabsdirektøren og Sektionsleder Teknisk Service

Ejendomschefen (Krisestaben) 

Ledelse og Organisation ved vejrfænomener

Politiet

Ejendomschefen (Krisestaben)

Sektionsleder Teknisk Service og områdeleder

Bemanding og udstyr

Politi

Områdeleder og Teknisk Service

Midtjysk Brand og Redning

I forhold til sovefaciliteter vil Midtjysk Brand & Redning rekvirere underlag, tæpper/soveposer fra naboberedskaber og/eller Beredskabsstyrelsen.

Intern kommunikation

Teknisk Service områdeleder sikrer i samarbejde med Sektionsleder Teknisk Service, at alle berørte afdelinger bliver orienteret om situationen. Hvis EJD-krisestaben indkaldes, overtager den kommunikationsansvarlige denne opgave.

Ekstern kommunikation

Finder EJD-krisestaben det nødvendigt at inddrage kommunikationschefen, sørger den kommunikationsansvarlige for dette.

Vær opmærksom på, at der i en situation med flygtninge vil være tale om en mere kompleks situation, der vil indebære en stor grad af interesse fra mediernes side.

Kontaktoplysninger

Teknisk Service Syd3 (Lunden og Vestergadehallen) tlf.: 29 48 11 04
Områdeleder Syd Anders Holst Ibsen (Lunden og Vestergadehallen) tlf.: 20 59 83 73
Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey tlf.: 51 18 53 30
Ejendomschef Allan Madsen tlf.: 29 38 82 95
Kommunikationschef Hans Mogensen tlf.: 61 15 47 17
Midtjysk Brand & Redning tlf.: 89 70 35 99

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af EJD Rådhusadmin. Malene Rise.
Godkendt af Ejendomschef Lene Søgaard den 19-02-2021.