Mistænkelige fund på Rådhuset (Søvej 1, Søvej 3, Østergade 1)

Vagterne skal tage stilling til, om politiet skal tilkaldes. Politiet kan beslutte, at bygningen skal evakueres, og medarbejdere og borgere guides ud til de anviste samlingssteder i henhold til evakueringsinstrukserne.

Fund af mistænkelige genstande på Rådhuset. 

Indsatsen retter sig mod medarbejdere, besøgende og borgere, der befinder sig i den pågældende bygning.

Teknisk Service herefter nævnt som vagter.

Alarmering

Alarmering kan komme fra direkte medarbejder der opdager en mistænkelig genstand

Rør ikke genstanden

Vagterne tilkaldes på tlf.: 29 48 11 04

Vagterne tager stilling til om politiet skal tilkaldes

Hvis genstande vurderes til at udgøre en fare:

Vagterne ringer til politiet på 1-1-2 og anmelder situationen

Vagterne aftaler med politiet om bygningen skal evakueres

Ved evakuering

Vagterne iværksætter evakuering.

Der alarmeres ved opråb (Evt. aktiveres brandalarmen)

Evakuering foregår iht. evakueringsinstrukserne, som hænger på alle etager.

Evakueringsansvarlige på etagerne ifører sig gul vest og sikrer evakuering af etagen.

Vagterne ifører sig orangevest og kommunikerer herefter med politiets indsatsleder.

Vagterne informerer områdeleder via telefon. 

Områdeleder informerer Sektionsleder Teknisk Service via telefon.

Krisestaben aktiveres, hvis områdeleder i samråd med Sektionsleder for Teknisk Service finder det nødvendigt.

Handlinger

Hvis bygningen skal evakueres:

Vagterne benytter orange vest og walkie-talkie samt megafon og lister med oversigt over afdelingerne i bygningerne.

Vagterne er Beredskabskoordinator og sikrer kommunikationen med indsatsleder fra politiet.

Etagernes evakueringsansvarlige ifører sig gule veste og har ansvar for, at alle forlader bygningen iht. evakueringsplanerne, som hænger flere steder på etagerne.

Alle medarbejdere, gæster og borgere bevæger sig ud af bygningen.

Bærbar PC og mobiltelefoner - tages med ud, så vidt det er muligt.

Det er den evakueringsansvarliges opgave at danne sig et overblik over, om alle er kommet ud.

Vagterne tager imod meldinger fra de evakueringsansvarlige ved samlingspunkter og koordinerer indsatsen med Politiet og evt. Midtjysk Brand & Redning.

Politiet medvirker i opklaringen af, om den fundne genstand er farlig. Politiet rekvirerer specialuddannet personel, hvis nødvendigt.

Yderligere findes der for kommunen beredskabsplan for Akut hjælp ved mistænkelig post: https://beredskabsplan.silkeborg.dk/Akut-hjaelp/Mistaenkelig-post

Ledelse og organisation

Vagterne har ansvar for at få at få tilkaldt politiet, hvis de vurderer, at det er nødvendigt.

Vagterne sikrer kommunikationen med indsatsleder fra politiet.

Vagterne opdaterer løbende områdeleder, som holder kontakt med pågældende afdelings ledelse og informere sektionsleder og herfra krisestaben, hvis nødvendigt.

Bemanding og udstyr

Evakueringsansvarlige på etagerne bærer gul vest og evakueringsinstruks.

Vagterne har megafon, orange veste, walkie-talkie samt afdelingslister.

Efter evakueringen af bygningerne overtager politiet.

Intern kommunikation

Områdeleder Syd sikrer i samarbejde med Rådhusadministrationen, at alle berørte afdelinger bliver orienteret om situationen via mail til sektionslederne. Hvis krisestaben indkaldes, overtager den kommunikationsansvarlige denne opgave.

Ekstern kommunikation

Finder EJD-krisestaben det nødvendigt at inddrage kommunikationschefen, sørger den kommunikationsansvarlige for dette.

Kontaktoplysninger

Politi tlf.: 112
Vagter (Teknisk Service Syd3 Akut) tlf.: 29 48 11 04
Områdeleder Syd Anders Holst Ibsen tlf.: 20 59 83 73
Rådhusadministrationen Malene Rise tlf.: 20 74 40 16
Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey tlf.: 51 18 53 30
Midtjysk Brand & Redning tlf.: 89 70 35 99
Ejendomschef Allan Madsen tlf.: 29 38 82 95
Kommunikationschef Hans Mogensen tlf.: 61 15 47 17

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af EJD Rådhusadmin. Malene Rise. 
Godkendt af Ejendomschef Lene Søgaard den 19-02-2021.