Situation

Der er forsyningssvigt i en eller flere administrationsbygninger (Søvej 1-3, Søjlehuset, Jobcenteret)

Medarbejder som arbejdere i de berørte bygninger.

Alarmering

Fra medarbejdere i administrationsbygningerne.

De medarbejder som bliver opmærksomme på forsyningssvigtet.

Ejendomme, IT og afdelingschefer.

Via mail, sms, telefon og evt. Siko.

Opgaver

Genetablering af forsyningssvigtet. Ved strømsvigt skal teknisk service sikre sig at nødgeneratoren starter op.

Handling

Ejendomme tager kontakt til forsyningsselskabet for at få oplysning om årsagen og tidsrammen for udbedring af fejlen/skaden.

IT, kommunikationsafdelingen, afdelingschefer.

Da netværket forsynes af en separat generator (UPS anlæg) kan man orienter sig på Siko via sin bærbar computer.

Forventes strømsvigt ud over samme dag, sørger Ejendomme for at rekvirere nødstrømsforsyning.

Hvis ikke der kan fremskaffes en nødstrømsgenerator, indkalder sektionslederen for Teknisk Service, kommunaldirektøren, ejendomschefen, beredskabschefen, personalechefen og kommunikationschefen.

Ledelse og organisation

Ejendomme:

Sektionsleder for Teknisk Service
Sektionsleder for Rådgivning og Vedligehold
Ejendomschefen

Bemanding og udstyr

Medarbejdere fra Teknisk Service (Syd 3)
Bygningskonstruktør/ingeniører fra R&V
Evt. Nødstrømsanlæg

Kommunikation

Ejendomme sørger for, at alle berørte bliver orienteret om situationen.

Såfremt strømafbrydelsen varer ud over 1. dag, orienterer kommunikationschefen relevante medier

Kontaktoplysninger

Sektionsleder for Teknisk Service tlf. 51 18 53 30
Sektionsleder for R&V tlf. 40 20 45 50
Ejendomschefen tlf. 20 35 41 13
Teknisk Service Syd 3 tlf. 29 48 11 04
Kommunikationschef tlf. 61 15 47 17
Midtjysk Brand & Redning tlf. 89 70 35 99

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der skal være opmærksomhed mod madvarer, der skal opbevares i køleskab/fryser.

Der er udarbejdet action card vedrørende etablering af nødstrømsforsyning.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Ejendomme.

Godkendt af Ejendomschef Lene Søgård d. 29/11 2017

Action cards

3 stk. (Varmesvigt, Strømsvigt, Vandsvigt)