Situation

Der modtages en bombetrussel i administrationsbygningen (Søvej 1-3, Søjlehuset, eller Jobcentret).

Indsatsen retter sig mod medarbejdere, besøgende og borgere, der befinder sig i den pågældende bygning.

Alarmering

Du modtager en bombetrussel pr. telefon.

Spørg eventuelt om:

  • Hvornår vil bomben sprænge
  • Hvor bomben er anbragt
  • Motivet til bomben
  • Hvem der står bag handlingen

Samtidig med, at du snakker med vedkommende, forsøger du at give besked til din kollega, som kan tage action på at ringe til politiet.

Politiet vurderer om truslen skal tages alvorlig.

Hvis bombetruslen vurderes at være reel:

Medarbejderen kontakter telefonisk Teknisk Service på tlf. 2948 1104

Medarbejderen og kolleger sørger for at give besked til andre kolleger samt til ledelsen i de afdelinger, der er i den pågældende bygning.

Der alarmeres ved råb (Evt. aktiveres brandalarmen)

Hvis bombetruslen vurderes ikke at være reel: 

Teknisk Service sikre at kommunikationschefen bliver orienteret. Der skal informeres via Siko og pressen.

Opgaver

Den/de omhandlede bygninger skal forlades straks.

Medarbejdere sørger for at få gæster og borgere med ud.

Handling

Alle medarbejdere, gæster og borgere bevæger sig ud af bygningen.

Politiet medvirker i opklaringen af, om der er en bombe i bygningen.

Politiet rekvirerer specialuddannet personel.

Ledelse og organisation

Ansvaret for at lede indsatsen er Teknisk Service.

Indsatsen løses i et samspil mellem politiet og Teknisk Service.  

Bemanding og udstyr

Efter evakuering af bygningerne overtager politiet. 

Kommunikation

Teknisk Service sørger for, at alle berørte bliver orienteret om situationen.

Kommunikationschefen orienterer relevant medier. 

Kontaktoplysninger

Sektionsleder for Teknisk Service tlf. 51 18 53 3

Områdeleder for Teknisk Service tlf. 20 59 83 73

Teknisk Service Syd 3 tlf. 29 48 11 04

Sektionsleder for R&V tlf. 40 20 45 50

Ejendomschefen tlf. 20 35 41 13

Kommunikationschef tlf. 61 15 47 17

Midtjysk Brand & Redning tlf. 89 70 35 99

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der tilbydes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer krisehjælp til de implicerede medarbejdere.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Ejendomme
Godkendt af Ejendomschefen Lene Søgård d. 29/11 2017

Action cards

1 stk.