Indsatsplan – Ekstreme vejrforhold
Orkan, storm eller anden kraftig blæst og skybrud, har medført skade på bygning og/eller på udenoms arealer.

Indsatsplanen retter sig mod kommunale bygninger/institutioner, der rammes af oversvømmelse/stormskade.

Alarmering
Teknisk Service vil typisk opdage skaderne og kontakter herefter nærmeste leder og bygningskonstruktør i Ejendomme.

Teknisk Service kontakter institutionslederen, hvis og når dette er nødvendigt.

Opgaver
Skaderne minimeres mest muligt, herunder redde hvad reddes kan af bygning, installationer og inventar.

Handling
Bygningsskade:

Teknisk Service/Midtjysk Brand & Redning sørger for egen indsats eller for at bestille skadeservice-virksomhed til at forestå det nødvendige, herunder såfremt der tillige er vandskade.

De tilstedeværende ved bygningen skal så vidt det er muligt forhindre yderligere skade.

De tilstedeværende skal om muligt sikre, at installationer og inventar tager mindst mulig skade.

Skadeservice-virksomheden sørger for at hindre yderligere bygningsskade, herunder evt. vandskade.

Er der sket vandskade, sørger Midtjysk Brand & Redning selv eller via skadeservice-virksomheden for at opsuge vand med efterfølgende affugtning.

Bygningskonstruktøren og den tekniske servicemedarbejder sørger for istandsættelse af de ødelagte lokaler.

Skade på udenoms arealer:

Teknisk Service/Midtjysk Brand & Redning sørger for egen indsats eller bestiller entreprenør eller skadeservicefirma. 

Ledelse og organisation
Ansvaret for at lede indsatsen er Ejendomme.

Skaden løses i et samspil mellem Ejendomme, Midtjysk Brand & Redning, institutionslederen og evt. eksterne håndværkere.

Bemanding og udstyr
Som beskrevet under handling.

Teknisk Service/Midtjysk Brand & Redning eller skadeservice-virksomheden sørger for vandsuger, affugter eller presenninger.

Kommunikation
Ejendomme kontakter institutionslederen som selv underretter ledelsen i egen afdeling.

Kommunikationschefen orienterer relevante medier.

Kontaktoplysninger
Sektionsleder for Teknisk Service tlf. 51 18 53 30
Områdeleder for Teknisk Service tlf. 20 59 83 73
Sektionsleder for R&V tlf. 40 20 45 50
Ejendomschefen tlf. 20 35 41 13
Kommunikationschefen tlf. 61 15 47 17
Midtjysk Brand & Redning tlf. 89 70 35 99

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter
Genhusning.

Oprettelse/revision
Denne indsatsplan er udarbejdet af Ejendomme.

Godkendt af Ejendomschefen Lene Søgård d. 29/11 2017

Action cards
2 stk.