Situation

Der opstår brand og/eller eksplosion i en af kommunens administrationsbygninger (Søvej 1-3, Søjlehuset, samt Jobcentret).

Indsatsen retter sig mod medarbejdere, besøgende og borgere, der befinder sig i den pågældende bygning.

Der er i bygningerne opsat flere eksemplarer af evakueringsinstruks for den enkelte bygning.

Alarmering

Den medarbejder, der opdager branden, alarmerer brandvæsenet ved at aktivere brandtrykket.

Medarbejderen sørger for at give besked videre til andre kolleger samt til ledelsen i de berørte afdelinger.

Endvidere gives der besked til besøgende og borgere.

Alarmen sker automatisk via brandtrykket (der kommer lyd).

En medarbejder kontakter straks telefonisk Teknisk Service på akut tlf.nr. 2948 1104.

Opgaver

Du skal sikre, at branden minimeres mest mulig. Brug forhåndenværende slutningsmateriale (brandslange, brandtæppe og CO2 slukker).

Du skal sørge for, at evakueringsinstruksen følges.

Evakueringsansvarlig sørger for, at alle forlader den brændende bygning.

Ejendomme sørger for eventuelle erstatningslokaler.

Handling

Medarbejdere og ledelse forsøger at slukke branden eller alternativt at begrænse den ved at lukke vinduer og døre til brændende lokaler.

Alle medarbejdere, gæster og borgere bevæger sig ud af den brændende bygning.

Bærbar PC og mobiltelefoner - tages med ud, så vidt det er muligt.

Det er den Evakueringsansvarliges opgave at danne sig et overblik over, om alle er kommet ud.

Teknisk Service koordinerer indsatsen med Midtjysk Brand & Redning og rekvirerer skadeservice-virksomhed til at forestå det nødvendige omkring oprydning m.v. efter branden.

Ejendomme sørger for det videre forløb, når der er overblik over brandskaderne.

Ledelse og organisation

Ansvaret for at lede indsatsen er ledelsen i Ejendomme.

Skaden løses i et samspil mellem Midtjysk Brand & Redning, Teknisk Service og Rådgivning og Vedligehold.

Bemanding og udstyr

Som beskrevet under handling.

Kommunikation

Teknisk service sørger for, at alle berørte bliver orienteret om situationen, herunder ledelsen i Ejendomme, som videre formidler til kommunikationschefen og direktionen.

Kommunikationsafdelingen informerer relevante medier.

Kontaktoplysninger

Sektionsleder for Teknisk Service tlf. 51 18 53 30
Sektionsleder for R&V tlf. 40 20 45 50
Ejendomschefen tlf. 20 35 41 13
Teknisk Service Syd 3 tlf. 29 48 11 04
Kommunikationschef tlf. 61 15 47 17
Midtjysk brand & Redning tlf. 89 70 35 99

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der tilbydes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer krisehjælp til de implicerede medarbejdere.

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Ejendomme.

Godkendt af ejendomschefen Lene Søgård d. 28/11 2017