Delplanen skal sikre fortsat teknisk drift af de kommunale bygninger samt Rådhuset i tilfælde af nedenstående kritiske hændelser:

- Brand
- Vandsvigt
- Strømsvigt
- Varmesvigt
- Storm/orkan
- Skybrud/kraftig regn
- Nødindkvartering

Ydermere sikrer delplanen fortsat drift i forbindelse med hændelser på Rådhuset, hvor Ejendomme/Teknisk Service spiller en vigtig rolle i forhold til sikkerhed og evakuering ved:

- Bombetrussel
- Overfald og trusler
- Mistænkelige fund

Afdelingens interne krisestyringsorganisation


Kriseleder

Ejendomschef Allan Madsen
Tel.:  29 38 82 95
Mail: AllanG.G.Madsen@silkeborg.dk

Stedfortræder
Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey
Tel.: 51 18 53 38
Mail: poul.rey@silkeborg.dk

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation
Projektkonsulent Anna Hede Tornøe Hagelskjær
Tel.: 21 15 18 97
Mail: AnnaHedeTornoe.Hagelskjaer@silkeborg.dk

Stedfortræder
Specialkonsulent Mette Bune Viborg
Tel.: 29 48 11 39
Mail: MetteBune.Viborg@silkeborg.dk

Ansvarlig for involverede personer
Sektionsleder Rengøring Joel Eberhardt Engblad
Tel.: 51 23 89 88
Mail: joeleberhardt.engblad@silkeborg.dk

Stedfortræder
Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey
Tel.: 51 18 53 38
Mail: poul.rey@silkeborg.dk

Løsningsansvarlig 
Sektionsleder Rådgivning og Vedligehold Søren Overgaard
Tel.: 40 20 45 50
Mail: Soren.Overgaard@silkeborg.dk

Stedfortræder
Teamleder Energi og Vedligehold Lars Thygesen
Tel.: 24 98 86 69
Mail: lars.thygesen@silkeborg.dk

Ansvarlig for kommunikation
Intern kommunikation
Projektkonsulent Anna Hede Tornøe Hagelskjær
Tel.: 21 15 18 97
Mail: AnnaHedeTornoe.Hagelskjaer@silkeborg.dk

Stedfortræder:

Specialkonsulent Mette Bune Viborg
Tel.: 29 48 11 39
Mail: MetteBune.Viborg@silkeborg.dk

Ekstern kommunikation
Kommunikationschef Hans Mogensen
Tel.: 61 15 47 17
Mail: hans.mogensen@silkeborg.dk

Samlingssted
Primært samlingssted ved aktivering af krisestaben på driftsniveau 1: Lokale F6, Søjlehuset, Østergade 1, 3. sal

Sekundært mødested: Lokale C121 på Rådhuset, Søvej 1

Ved behov for videokonference, kan lokale D116 på Rådhuset, Søvej 1 benyttes.

Krisestaben kan ved behov mødes virtuelt via Teams.

Indkaldelse
Kontakt sker med telefon, sms og mail.
Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes primært.
Chefer/ledere i organisationen er tilgængelige på arbejdstelefon uden for normal arbejdstid.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Ejendomschefen (kriseleder) deltager som repræsentant for Ejendomme i den øverste krisestab. 

Ejendomschef Allan Madsen
Tel.:  29 38 82 95
Mail: AllanG.G.Madsen@silkeborg.dk

Stedfortræder
Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey.
Tel.: 51 18 53 38
Mail: poul.rey@silkeborg.dk

Alarmering


Alarmer kan komme fra følgende steder:

- ABA-anlæg
- AIA-anlæg
- Andre tekniske alarmsystemer
- Midtjysk Brand & Redning
- Medarbejdere
- Borgere

Modtager af alarm involverer straks nærmeste områdeleder med henblik på videre alarmering til sektionsleder og eventuel aktivering af krisestaben, jf. aktiveringsprocedure i Generel Plan for Fortsat Drift.

Alarmering sker telefonisk.

Ved krisesituationer alarmeres som udgangspunkt følgende:

ꜜ Teknisk Service
ꜜ Områdeleder
ꜜ Sektionsleder
ꜜ Ejendomschefen (Krisestaben)
Du finder action cards og skabeloner her:
https://beredskabsplan.silkeborg.dk/Krisestyring/Rollebaseret-krisestyring

De udarbejdede action cards og skabeloner bør benyttes i alle krisesituationer for at opnå en ensartet håndtering og tilvejebringe et lettilgængeligt overblik.

Kriselederens opgaver

• Valider og beslut niveau for krisehåndtering
• Beslut mødested
• Aktiver
• Følg dagsordenen

Du finder action cards og skabeloner her: Rollebaseret krisestyring

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

• Mød på den aftalte lokalitet
• Tilvejebring det samlede situationsbillede
• Indret krisestabens mødelokale
• Opstart log
• Opstart af løbende situationsbillede
• Sørg for iværksættelse af skærpet overvågning af relevante funktionspostkasser

Du finder action cards og skabeloner her: Rollebaseret krisestyring

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

• Mød på den aftalte lokalitet
• Bidrag til situationsbillede og interessent analyse
• Tag hånd om involverede medarbejdere/borgere
• Kommuniker med berørte medarbejdere

Du finder action cards og skabeloner her: Rollebaseret krisestyring

Opgaver til løsningsansvarlig

• Mød på den aftalte lokalitet
• Bidrag til situationsbillede og vurdering af skadesomfang
• Sikre fortsat drift
• Kommuniker med leverandører

Du finder action cards og skabeloner her: Rollebaseret krisestyring

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

• Mød på den aftalte lokalitet
• Aktiver krisekommunikations-teams første møde
• Følg indsatsplan for krisekommunikation
• Sikre tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information
• Etabler arbejdsfaciliteter for krisestyringsteamet

Du finder action cards og skabeloner her: Rollebaseret krisestyring

Kontaktoplysninger

Politi tlf.: 1-1-2
Midtjysk Brand og Redning tlf.: 89 70 35 99
Ejendomschef Allan Madsen tlf.: 29 38 82 95 
Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey tlf.: 51 18 53 38
Projektkonsulent Anna H. Tornøe Hagelskjær tlf.: 21 15 18 97
Specialkonsulent Mette Bune Viborg tlf.: 29 48 11 39
Sektionsleder Rengøring Joel Eberhardt Engblad tlf.: 12 38 98 88
Sektionsleder Rådgivning og Vedligehold Søren Overgaard tlf.: 40 20 45 50
Teamleder Energi og Vedligehold Lars Thygesen tlf.: 24 98 86 69
Kommunikationschef Hans Mogensen tlf.: 61 15 47 17

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der tilbydes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer krisehjælp til de implicerede.

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af EJD Rådhusadmin. Malene Rise.
Godkendt af Ejendomschef Lene Søgård den 19-02-2021.