Brand på Rådhuset (Søvej 1, Søvej 3 eller Østergade 1)

Ved brand i administrationsbygninger skal bygningen evakueres og medarbejdere og borgere guides ud til de anviste samlingspunkter, hvor der viderekommunikeres til Midtjysk Brand & Redning.

Indsatsen retter sig mod medarbejdere, besøgende og borgere i den pågældende bygning samt IT serverrum og krydsfelter.

Der er i Rådhusets bygninger opsat evakueringsinstrukser på alle etager, som skal følges, hvis brandalarmen lyder. 

Alarmering

Den medarbejder, der opdager branden, alarmerer brandvæsenet ved at aktivere brandtryk.

Brandalarmen går automatisk via ABA-anlægget; Ud over Midtjysk Brand & Redning varsles Teknisk Service og områdeleder direkte pr. sms.

Teknisk Service informerer Områdeleder med det samme om omfanget af branden/evt. hvis det er en fejlalarm.

Områdeleder informerer Sektionsleder Teknisk Service.

Områdeleder beder Midtjysk Brand & Redning alarmere IT Drift i forhold til serverum og rackskabe, da skader på disse kan få kritiske konsekvenser for Kommunens drift.

Handlinger

Medarbejderne skal forsøge at slukke branden eller minimere den mest mulig ved brug af tilgængeligt slukningsmateriel samt lukke døre og vinduer.

Teknisk Service briefer Indsatsleder, når han ankommer til bygningen. Dette foregår ved ABA-anlægget.

Teknisk Service placeres på de to samlingspunkter og benytter orange vest og walkie-talkie samt megafon og lister med oversigt over afdelingerne i bygningerne.

Etagernes evakueringsansvarlige ifører sig gule veste og har ansvar for, at alle forlader bygningen iht. evakueringsplanerne, som hænger flere steder på etagerne.

Alle medarbejdere, gæster og borgere bevæger sig ud af den brændende bygning.

Bærbar PC og mobiltelefoner - tages med ud, så vidt det er muligt.

Det er den evakueringsansvarliges opgave at danne sig et overblik over, om alle er kommet ud fra etagen.

Teknisk Service tager som Beredskabskoordinator imod meldinger fra de evakueringsansvarlige ved samlingspunkterne og koordinerer indsatsen med indsatslederen fra Midtjysk Brand & Redning.

Teknisk Service og Midtjysk Brand & Redning samarbejder om den umiddelbare nødvendige oprydning og sikring efter branden.

Teknisk Service og områdeleder sørger for det videre forløb, i samarbejde med Forsikring og Rådgivning/Vedligehold, når der er overblik over skaderne.

Opstår branden udenfor Rådhusets åbningstid, reagerer Midtjysk Brand & Redning direkte på ABA-anlægget og håndterer hændelsen.

Ledelse og organisation

Etagernes evakueringsansvarlige har ansvar for evakuering af bygningerne.

Teknisk Service er beredskabskoordinator og har ansvar for overblik på samlingspunkterne samt kommunikation med indsatslederen fra Midtjysk Brand & Redning.

Teknisk Service opdaterer løbende områdeleder, som kan informere videre til sektionsleder og herfra krisestaben, hvis nødvendigt.

Bemanding og udstyr

Evakueringsansvarlige på etagerne bærer gul vest og evakueringsinstruks.

Teknisk Service-beredskabskoordinator har megafon, orange veste, walkie-talkie samt oversigt over etagerne i bygningerne.

Intern kommunikation

Områdeleder sikrer i samarbejde med Rådhusadministrationen, at alle berørte afdelinger bliver orienteret om situationen via siko og mail til sektionslederne. Hvis krisestaben indkaldes, overtager den kommunikationsansvarlige denne opgave.

Ekstern kommunikation

Finder EJD-krisestaben det nødvendigt at inddrage kommunikationschefen, sørger den kommunikationsansvarlige for dette.

Kontaktoplysninger

Teknisk Service Syd3 Akut tlf.: 29 48 11 04
Områdeleder Syd Anders Holst Ibsen tlf.: 20 59 83 73
Rådhusadministrationen Malene Rise tlf.: 20 74 40 16
Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey tlf.: 51 18 53 30
Midtjysk Brand & Redning tlf.: 89 70 35 99 (Kan stille om til IT Drift)
Ejendomschef Allan Madsen tlf.: 29 38 82 95
Sektionsleder R&V Søren Overgaard tlf.: 40 20 45 50
Kommunikationschef Hans Mogensen tlf.: 61 15 47 17

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der tilbydes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer krisehjælp til de implicerede medarbejdere

Ejendomme kan efterfølgende hjælpe med at planlægge og etablere erstatningslokaler, hvis skaderne er opfattende.

Oprettelse/revison

Denne indsatsplan er udarbejdet af EJD Rådhusadmin. Malene Rise.
Godkendt af Ejendomschef Lene Søgaard 19-02-2021.