Brand i kommunale bygninger

Medarbejdere og ledelse følger afdelings egen indsatsplan/actioncard for brand samt benytter ophængte evakueringsinstrukser. Medarbejderne skal forsøge at slukke branden eller minimere den mest mulig ved brug af tilgængeligt slukningsmateriel samt lukke døre og vinduer. Evakueringsansvarlig i bygningen har ansvar for, at alle forlader den brændende bygning.

Der opstår brand i en kommunal bygning. Der er risiko for personskade. Indsatsen retter sig mod medarbejdere, besøgende og borgere, der befinder sig i den pågældende bygning.

Alarmering

Den medarbejder, der opdager branden ringer 112. Hvis der i bygningen er brandtryk, skal man aktivere denne. En medarbejder kontakter straks telefonisk Teknisk Service akutnummer.

Handlinger

Medarbejdere og ledelse forsøger at slukke branden eller alternativt at begrænse den ved at lukke vinduer og døre til brændende lokaler.

Medarbejdere og ledelse følger afdelings egen indsatsplan/actioncard for brand samt benytter ophængte evakueringsinstrukser.

Det er den evakueringsansvarliges opgave at danne sig et overblik over, om alle er kommet ud.

Hvis ingen fra Teknisk Service er til stede i bygningen, møder en repræsentant op hurtigst muligt.

Teknisk Service koordinerer indsatsen med Midtjysk Brand & Redning i forhold til at rekvirerer skadeservice til at forestå det nødvendige omkring oprydning m.v. efter branden. 

Teknisk Service og områdeleder sørger for det videre forløb, i samarbejde med Forsikring og Rådgivning/Vedligehold, når der er overblik over skaderne.

Ledelse og organisation

Medarbejdere, der er på arbejde i bygningen, har ansvaret for at kontakte Midtjysk Brand & Redning samt Teknisk Service på deres akutnummer. 

Teknisk Service opdaterer løbende områdeleder, som kan informere videre til sektionsleder og herfra krisestaben, hvis nødvendigt.

Bemanding og udstyr

Medarbejdere og ledelse på den pågældende adresse. 

De kan benytte sig af brandslanger, brandtæpper og CO2 slukkere samt førstehjælps udstyr ved tilskadekomne.

Intern kommunikation

Områdeleder sikrer i samarbejde med Sektionsleder Teknisk Service, at alle berørte afdelinger bliver orienteret om situationen. Hvis EJD-krisestaben indkaldes, overtager den kommunikationsansvarlige denne opgave.

Ekstern kommunikation

Finder EJD-krisestaben det nødvendigt at inddrage kommunikationschefen, sørger den kommunikationsansvarlige for dette.

Kontaktoplysninger

Midtjysk Brand & Redning tlf.: 89 70 35 99
Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey tlf.: 51 18 53 30
Sektionsleder R&V Søren Overgaard tlf.: 40 20 45 50
Ejendomschef Allan Madsen tlf. 29 38 82 95
Kommunikationschef Hans Mogensen tlf.: 61 15 47 17

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der tilbydes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer krisehjælp til de implicerede medarbejdere.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af EJD Rådhusadmin. Malene Rise.
Godkendt af Ejendomschef Lene Søgaard den 19-02-2021.
Der er ikke knyttet action cards til denne indsatsplan 19-02-2021.