Bombetrussel på Rådhuset (Søvej 1, Søvej 3, Østergade 1)

De involverede bygninger skal evakueres, hvis truslen vurderes af politiet som værende alvorlig. Medarbejder og borgere guides ud til de anviste samlingspunkter af etagernes evakueringsansvarlige.

Indsatsen retter sig mod medarbejdere, besøgende og borgere, der befinder sig i den pågældende bygning.
Teknisk Service herefter nævnt som vagter.

Sker hændelsen udenfor Rådhusets åbningstid vil politiet være ansvarlig for evt. evakuering.

Alarmering

Medarbejder modtager en bombetrussel pr. telefon eller mail.

1) Medarbejder spørg om:
• Hvornår vil bomben sprænge
• Hvor bomben er anbragt
• Motivet til bomben
• Hvem der står bag handlingen

2) Medarbejderen skal imens give besked til sin kollega, som kan tage action:
• Ring til alarmcentralen på 112
• Politiet vurderer om truslen skal tages alvorlig

Hvis bombetruslen vurderes at være alvorlig:

• Medarbejderen kontakter vagterne på tlf.: 29 48 11 04
• Medarbejderen sørger for at give besked til kolleger og ledelse
• Medarbejder og vagter iværksætter evakuering af bygningen
• Der alarmeres ved opråb (evt. aktiveres brandalarmen)
• Etagernes evakueringsansvarlige ifører sig gule veste og har ansvar for, at alle forlader bygningen iht. evakueringsplanerne
• Vagterne benytter orange vest og walkie-talkie samt megafon og lister med oversigt over afdelingerne i bygningerne
• Vagterne placerer sig på samlingspunkterne for evakueringen og sikrer kommunikation med de evakueringsansvarlige samt indsatsleder fra politiet

Hvis bombetruslen vurderes at være ikke alvorlig:

• Medarbejderen kontakter Vagterne på tlf.: 29 48 11 04
• Medarbejderen sørger for at give besked til kollegaer og ledelse
• Vagter, områdeleder og pågældende afdelingens ledelse sikrer debriefing af hændelsen

Vagterne informerer områdeleder via telefon.

Områdeleder informerer Sektionsleder Teknisk Service via telefon.

Krisestaben aktiveres, hvis områdeleder i samråd med Sektionsleder for Teknisk Service finder det nødvendigt.

Handlinger

Efter alarmering skal bygningen evakueres.

Vagterne benytter orange vest samt megafon og lister med oversigt over afdelingerne i bygningerne.

Etagernes evakueringsansvarlige ifører sig gule veste og har ansvar for, at alle forlader bygningen iht. evakueringsplanerne, som hænger flere steder på etagerne.

Alle medarbejdere, gæster og borgere bevæger sig ud af bygningen.

Bærbar PC og mobiltelefoner - tages med ud, så vidt det er muligt.

Det er den evakueringsansvarliges opgave at danne sig et overblik over, om alle er kommet ud.

Vagterne tager imod meldinger fra de evakueringsansvarlige ved samlingspunkter og koordinerer indsatsen med politiets indsatsleder.

Politiet medvirker i opklaringen af, om der er en bombe i bygningen. Politiet rekvirerer specialuddannet personel, hvis nødvendigt.

For yderligere handlinger internt i afdelingerne, se egen indsatsplan for bombetrussel eller Kommunens Akut Hjælp: https://beredskabsplan.silkeborg.dk/Akut-hjaelp/Bombetrussel.

Ledelse og organisation

Vagterne sikrer korrekt handling i forhold til om situationen er alvorlig eller ikke alvorlig.

Ved evakuering er vagterne beredskabskoordinator og har ansvar for overblik på samlingspunkterne samt kommunikation med indsatslederen fra politiet.

Vagterne opdaterer løbende områdeleder, som holder kontakt med pågældende afdelings ledelse og informere sektionsleder og herfra krisestaben, hvis nødvendigt.

Bemanding og udstyr

Involverede medarbejdere, Teknisk Service samt evakueringsansvarlige på etagerne.

Evakueringsansvarlige på etagerne har gule veste og evakueringsinstruks.

Teknisk Service har megafon, orange veste, walkie-talkie samt afdelingslister.

Efter evakueringen af bygningen overtager politiet.

Intern kommunikation

Områdeleder sikrer i samarbejde med Rådhusadministrationen, at alle berørte afdelinger bliver orienteret om situationen via mail til sektionslederne. Hvis krisestaben indkaldes, overtager den kommunikationsansvarlige denne opgave.


Ekstern kommunikation

Finder EJD-krisestaben det nødvendigt at inddrage kommunikationschefen, sørger den kommunikationsansvarlige for dette.

Kontaktoplysninger

Politi tlf.: 112
Vagter (Teknisk Service Syd3 Akut) tlf.: 29 48 11 04
Områdeleder Syd Anders Holst Ibsen tlf.: 20 59 83 73
Rådhusadministrationen Malene Rise tlf.: 20 74 40 16
Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey tlf.: 51 18 53 30
Midtjysk Brand & Redning tlf.: 89 70 35 99
Ejendomschef Allan Madsen tlf.: 29 38 82 95
Kommunikationschef Hans Mogensen tlf.: 61 15 47 17

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der tilbydes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer krisehjælp til de implicerede medarbejdere.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af EJD Rådhusadmin. Malene Rise.
Godkendt af Ejendomschef Lene Søgaard den 19-02-2021.