Situation

Et barn, som ikke selv må gå hjem, er ikke hentet fra dagtilbud, når tilbuddet lukker.

Alarmering

Medarbejderen konstaterer, at et barn ikke er hentet.

Opgave

Medarbejder bliver på stedet sammen med barnet.

Barnet skal opleve at være i trygge rammer.

Handling

  • Medarbejder kontakter den person, der skulle have hentet barnet, via tilgængelige kanaler: telefonisk, via arbejdspladsen, digitale medier, m.fl.
  • Medarbejder informerer den lokale leder, hvis der ikke er opnået kontakt til barnets nærmeste (forældre og evt. andre pårørende) inden for ½-1 time
  • Medarbejder informerer straks herefter Familierådgivningens Akutvagt 89 70 10 00. Hvis det er efter kl. 15 kontakt da politiet på tlf. 114, som kontakter den sociale døgnvagt
  • Medarbejder koordinerer overdragelse af barnet med akutvagten/døgnvagten
  • Medarbejder har ansvar for barnets overdragelse til andre myndigheder
  • Medarbejder informerer nærmeste leder næste dag

Bemanding og udstyr

Ikke relevant.

Kommunikation

Medarbejder orienterer nærmeste leder den næste dag. 

Kontaktoplysninger

Familierådgivningens Akutvagt på tlf 89 70 10 00

Politiet på tlf 114

Andre vigtige opmærksomspunkter

Nærmeste leder følger op på hændelsen med forældrene og de relevante medarbejdere.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Eva Bak Nørgaard og Camilla Kruse Juul Krahn, januar 2021

Godkendt af Børne- og Familiechef Jette Stencel, april 2021