Situation

Der er risiko for, at børn og personale kan blive smittet af alvorlig sygdom i dagtilbuddet.

Alarmering

Alarmen kan komme fra forældrene, Styrelsen for Patientsikkerhed eller personalet.

Den lokale leder (eller ved fravær en anden medarbejder) kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 72 22 79 70 (mandag-fredag 8.00-15.00) og email: trnord@stps.dk. Efter kl. 15 kontaktes Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 70 22 02 68

Den lokale leder alarmerer herefter:

  • Ledende sundhedsplejerske Birgitte Olsen på tlf. 92 43 32 85
  • Institutiondlederen
  • Nærmeste leder i forvaltningen
  • Afdelingschef Jette Stencel på tlf. 30 45 64 05

Denne gruppe udgør en ekstraordinær krisestab.

Afdelingschefen udpeger en kontaktperson til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis alarmen kommer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, sørger modtageren af alarmen for, at afdelingens ekstraordinære krisestab alarmeres.

Opgave

Alle i risikogruppen informeres om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig.

Alle forældre skal hurtigst muligt og løbende holdes orienteret om status.

Relevante værnemidler efter Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger.

Handling

Styrelsen for Patientsikkerhed udformer meddelelse og tager stilling til, hvem der skal informeres samt hvornår det skal ske.

For de 0-6 årige skal (lovkrav iflg. Sundhedsloven) forekomsten af smitsomme sygdomme bekendes ved opslag.

Ledelse og organisation

Indsatsen ledes af den nedsatte ekstraordinære krisestab.

Bemanding og udstyr 

Ikke relevant

Kommunikation

Den ekstraordinære krisestab udarbejder i samarbejde med embedslægen information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen.

Den lokale krisestab kontakter Kommunikationschefen Hans Mogensen på 61 15 47 17.

Evt. pressemeddelelse til lokale medier.

Kontaktoplysninger

Den lokale leder (eller ved fravær en anden medarbejder) kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 72 22 79 70 (mandag-fredag 8.00-15.00) og email: trnord@stps.dk. Efter kl. 15 kontaktes Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 70 22 02 68.

Den lokale leder alarmerer herefter:

  • Ledende sundhedsplejerske Birgitte Olsen på tlf. 92 43 32 85
  • Institutionslederen
  • Nærmeste leder i forvaltningen 
  • Afdelingschef Jette Stencel på tlf. 30 45 64 05

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Ikke relevant

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Eva Bak Nørgaard og Camilla Kruse Juul Krahn, januar 2021

Godkendt af Børne- og Familiechef Jette Stencel, april 2021

Action cards

Der er udarbejdet et lokalt action card for Solbo vedrørende Risiko for smitte med alvorlig sygdom.