Situation

En daginstitutions, opholdssteds eller Familie og Ungekontaktens strøm-, vand- eller varmeforsyningen afbrydes eller varsles afbrudt, så aktiviteterne på stedet ikke kan foregå på almindelig vis.

Alarmering

Forsyningssvigtet kan opdages af alle institutionens interessenter eller varsles af det pågældende forsyningsselskab

Opgaver

  • Sikre at ingen kommer til skade pga. forsyningssvigtet
  • Finde alternative måder at løse opgaven
  • Informere alle interessenter om, hvordan de skal forholde sig

Handling

Den daglige leder:

  • får overblik over afbrydelsens omfang og varighed 
  • kontakter Ejendomsafdelingen for at drøfte muligheder for at etablere og opretholde nødforsyning
  • kontakter sektionsleder for at drøfte muligheder for fortsættelse af aktiviteten på stede
  • Medarbejdere, forældre, børn/unge orienteres om, hvordan de skal forholde sig til situationen

Ledelse og organisation

Institutionsleder varetager kriseledelsen i institutionen.

Ved eskalering vurderer sektionsleder sammen med Børne- og Familiechef, om krisestaben skal aktiveres.

Se Link til delplan for Børne- og Familieafdelingen for aktivering af krisestaben.

Krisestaben varetager herefter kriseledelsen. 

 

Kommunikation

Institutionsleder er ansvarlig for intern kommunikation til medarbejdere, forældre, børn/unge mv
Hvis institutionsleder og sektionsleder vurderer, at medierne er interesserede i sagen, kontaktes Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17
Hvis krisestaben er aktiveret, koordinerer den rolleansvarlige kommunikationen

Se Link til delplan for Børne- og Familieafdelingen for beskrivelse af krisestaben.

Kontaktoplysninger 

Sektionsledere:

Dagtilbud: John Gejl 20 35 41 42

Familie og børnehandicap: Lone Baggersgaard Petersen: 51 18 54 36 

Ejendomsafdelingen kontaktes via det pågældende teams akutnummer

Kommunikationschef Hans Mogensen 61 15 47 17

Oprettelse/revision
Denne indsatsplan er udarbejdet af Lotte Wrisberg, november 2022
Godkendt af Børne- og Familiechef Jette Stencel, december 2022

Action Cards

Dagtilbud, opholdssteder og Familie og Ungekontakten har action cards, der beskriver varetagelsen af situationen i det konkrete tilbud, herunder kommunikation.