Situation

Vejret er (eller varsles som) så farligt, at udgang måske frarådes, og bygninger og udenomsarealer kan blive skadet.

Der er risiko for, at børn og medarbejdere ikke kan komme hjem fra eller frem til institutionen.

Alarmering

Den lokale ledelse holder sig løbende orienteret om lokale vejrvarsler gennem nyhederne og DMI’s hjemmeside.

Leder informerer medarbejdere, der indgår i nødpasning, om vejrvarsel og risiko for nødpasning. 

Opgave

Leder vurderer behov for at etablere nødpasning.

Leder iværksætter og informerer om nødpasning, hvis det findes nødvendigt.

Medarbejdere har ansvar for at sikre børnenes tryghed og sikkerhed.

Handling

  • Lederen sikrer, at legeplads og bygninger klargøres til ekstremt vejr i samarbejde med ejendomme og intern service
  • Den lokale leder træffer, på baggrund af varslinger og lokale forhold, beslutning om, hvorvidt planerne for dagen opretholdes, eller der skal iværksættes nødpasning
  • Beslutning om nødpasning – se lokalt action card
  • Lederen iværksætter handleplanen for nødpasning og oplyser medarbejderne herom
  • Lederen sikrer en alarmering til forældre med besked om, hvordan der handles
  • Forældre informeres om nødpasningsordning via den anvendte digitale kontaktflade og via regional radio
  • Nødpasning afblæses via samme informationskanal
  • Hvis der er sket skade på bygningerne, kontakt Brand og Redning på tlf. 89 70 35 99

Bemanding og udstyr

Adgang til internettet og telefoner

Kommunikation

Den lokale ledelse informerer straks beslutning om nødpasning til

  • Børne- og Familieafdelingen tlf. 89 70 10 00 
  • Forvaltningen sikrer overblik over, hvor der er etableret nødpasning

Kontaktoplysninger

Brand og Redning: tlf. 89 70 35 99

Børne- og Familieafdelingen: tlf. 89 70 10 00

Andre opmærksomhedspunkter

Medarbejdere, som varetager nødpasning på tidspunkter udenfor normal arbejdstid, lønnes efter overenskomstens regler.

Hvis medarbejdere på grund af vejrlig ikke udfører arbejde som aftalt, anvendes der afspadsering, ferie-fridagstimer, ferie eller omsorgsdage.

Det kan aftales med lederen, hvis medarbejderen indhenter timerne ved senere vikararbejde eller lignende.

Medarbejderen kan også trækkes i løn.

Alle har naturligvis pligt til at melde afbud, hvis man ikke kommer.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Eva Nørgaard Bak og Camilla Kruse Juul Krahn, januar 2021

Godkendt af Afdelingschef Jette Stencel, april 2021