Situation

En medarbejder eller et barn er død.

Alarmering

Alarmen kommer fra familien eller politiet.

Hvis dødsfaldet skyldes en ulykke i institutionen, håndteres dette som en alvorlig ulykke.

Opgave

Støtte de pårørende.

Støtte børn og medarbejdere i at bearbejde hændelsen.

Handling

  • Den lokale leder iværksætter den lokale sorghandleplan eller tilsvarende plan – se lokalt action card
  • Den lokale leder kontakter afdødes familie for at aftale, hvad institutionen skal informere om dødsfaldet
  • Den lokale leder orienterer medarbejdergruppen
  • Den lokale leder sikrer, at alle børn orienteres samtidigt af kendte voksne
  • Børnene samles i organiseret samvær med hinanden og voksne, som en del af den psykologiske førstehjælp
  • Den lokale leder informerer forældregruppen skriftligt om dødsfaldet. Indholdet i orienteringen er godkendt eller aftalt med de pårørende
  • Den lokale leder aftaler med den afdødes familie, om/hvordan institutionen deltager i begravelsen

Krise- og psykisk førstehjælp til børn

Ledelse og organisation

Den lokale leder har ansvaret for indsatsen.

Kommunikation

Den lokale leder beskriver hændelsesforløbet for nærmeste leder i forvaltningen.

Hvis lederen vurderer, at der er risiko for mediestorm, kontakt da Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17.

Kontaktoplysninger

Leder af dagtilbud John Gejl 20 35 41 42

Børne- og Familieafdelingen 89 70 10 00

Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17.

Krise- og psykisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Andre opmærksomhedspunkter

Den lokale leder drøfter medarbejdernes håndtering af dødsfaldet.

Lederen skal være opmærksom på evt. behov for krisehjælp i:

  • børnegruppen
  • personalegruppen

Denne indsatsplan er udarbejdet af Eva Nørgaard Bak og Camilla Kruse Juul Krahn, februar 2021

Godkendt af Afdelingschef Jette Stencel, april 2021