Delplan for Børne- og Familieafdelingen

Indsatsplaner finder du nederst på siden, og action cards finder du i boksene til højre på siden.

Kritiske funktioner

At beskytte de børn og unge, som er i vores varetægt i dagtilbud, skole og på opholdssteder.

At samarbejde med familierne om krisehåndtering.

 

Afdelingens interne krisestyringsorganisation - rollebaseret krisestyring

Som udgangspunkt er det institutions- eller skolelederen, der leder indsatsen lokalt ved almindelige hændelser.

Når hændelsen er udsædvanlig informeres den nærmeste leder i forvaltningen, som vurderer om afdelingens krisestab skal aktiveres.

Afdelingens krisestab har følgende roller:

 1. Kriseleder
 2. Situationsbillede
 3. Personansvar
 4. Proces, bygninger og systemer
 5. Kommunikation 

 

På Børne- og Familieområdet gælder følgende besætning af rollerne

 1. Kriseleder
  • Børne- og Familieafdelingens afdelingschef, Jette Stencel. Såfremt der vurderes behov for det, kan rollen videregives til relevante på sektionslederniveau.
 2. Situationsbillede
  • Sektionsleder for Administrationen, Lotte Wrisberg (stedfortræder: Camilla Kruse). Herudover kan det – afhængigt af niveau – Administrativ Support i enten Dagtilbud eller Familie og Børnehandicap.
 3. Personansvar
  • Ad hoc-udvælgelse – dog som udgangspunkt lederen af den sektion, det vedrører.
 4. Proces, bygninger og systemer
  • Ad hoc-udvælgelse
 5. Kommunikation
  • Ad hoc-udvælgelse – dog ofte Hans Mogensen eller en med tæt kontakt til ham. 

 

Alarmering

Alarmering foregår fra den enkelte institution til relevante myndigheder og personer i den kommunale organisation.

 

Kontaktoplysninger

Børne- og Familiechef Jette Stencel 30 45 64 05

Børne- og Familieafdelingen 8970 1000

 

Oprettelse/revision

Godkendt af Afdelingschefen Jette Stencel, februar 2021

 

Afdelingens indsatsplaner

Afhenter kan ikke tage vare på barn

Alvorlig ulykke

Barn bortkommet fra dagtilbud

Dødsfald

Farligt vejr

Handleplan ved mistanke om overgreb på et barn

Krise- og Psykisk Førstehjælp til børn

Beredskabsplan for PLOV

Risiko for smitte med alvorlig sygdom

Uafhentet barn