Situation

Der mangler et barn, som er registreret ankommet.

Alarmering

Øvrige børn eller medarbejder opdager, at barnet er væk.

Medarbejderen alarmerer sine kolleger.

Medarbejderen alarmerer sin nærmeste leder.

Den lokale leder kontakter forældrene og orienterer.

Opgaver

At finde barnet.

At de øvrige børn er trygge.

At holde en god kommunikation til forældrene.

Handling

  • Ansvarshavende orienterer nærmeste leder
  • Medarbejdere, som ikke holder opsyn med de øvrige børn, går på undersøgelse i lokalområdet
  • Ansvarshavende undersøger, hvornår barnet sidst er set og kontakter barnets forældre
  • Ansvarshavende kontakter – efter aftale med forældrene - politiet, som overtager ansvaret for eftersøgningen. Eftersøgningen fortsættes i samarbejde med politiet
  • Ansvarshavende informerer Børne- og Familieafdelingen, når det er muligt

Ledelse og organisation

Den lokale leder udpeges som ansvarshavende i eftersøgningen. Hvis den lokale leder ikke er til stede, udpeges en anden.

Såfremt ansvarshavende ikke er den lokale leder, skal den lokale leder orienteres så hurtigt som muligt.

Bemanding og udstyr 

Ikke relevant

Kommunikation

Den lokale leder har ansvar for kommunikation til forældrene.

Den lokale leder orienterer den samlede medarbejdergruppe samme dag.

Den lokale leder orienterer den øvrige forældregruppe om hændelsen den efterfølgende hverdag.

Evt. pressehenvendelse håndteres af forvaltningen og den lokale leder i fællesskab.

Kontaktoplysninger

Politiet tlf. 114

Børne- og Familieafdelingen tlf. 8970 1000.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

En udviklingskonsulent følger op på den skriftlige redegørelse og afsøger – hvis nødvendigt – øvrige oplysninger.

Udviklingskonsulenten afgiver skriftlig vurdering af hændelsen, og kommer herunder med initiativer til forebyggelse af lignende episoder – fx ved ændrede rutiner.

Den lokale leder formidler udviklingskonsulentens skriftlige vurdering til forældrene og gennemfører en opfølgende samtale med forældrene.

Hændelsesforløbet drøftes i institutionens bestyrelse.

Lederen skal være opmærksom på evt. behov for krisehjælp i:

Opfølgning

Den lokale leder orienterer nærmeste leder og Børne- og Familieafdelingen. 

Den lokale leder kortlægger hændelsesforløbet og taler med de medarbejdere, der havde ansvar for barnet. Lederen redegør for hændelsesforløbet i dette skema (klik her) 

Den lokale leder gennemfører den følgende hverdag en samtale med barnets forældre, hvor hændelsesforløbet gennemgås.

Forældrene får kopi af den skriftlige redegørelse.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Eva Nørgaard Bak og Camilla Kruse Juul Krahn, januar 2021

Godkendt af Børne- og Familiechef Jette Stencel, april 2021

Action cards

Der er ikke knyttet action cards til denne indsatsplan.