Situation

En eller flere personer er kommet alvorligt til skade.

Alarmering

Medarbejder varsler kollega og ringer til tlf. 112  

Opgaver

Hjælpe tilskadekomne og yd førstehjælp. 

Se mere under førstehjælp.

Drage omsorg for børnegruppen i organiseret samvær

Handling

 • Medarbejderen yder førstehjælp til tilskadekomne
 • En kollega eller en voksen ringer ved livstruende eller alvorlig skade til 112
 • Medarbejderne samler børnegruppen i sikkerhed fra ulykken
 • Kollega informerer den lokale leder
 • Den lokale leder danner sig et overblik over situationen
 • Den lokale leder kontakter tilskadekomnes pårørende
 • Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen, som vurderer, om afdelingens krisestab skal aktiveres
 • Den lokale leder kontakter PPR's børnekriseteam
 • Den lokale leder informerer alle forældre og medarbejdere

Se krise og psykisk førstehjælp til børn

Ledelse og organisation

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.

Den lokale leder leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over.

Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere

Kommunikation

Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen snarest muligt samme dag.

Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende.

Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Hvis lederen vurderer, at der er risiko for mediestorm, kontakt da Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen tlf. 112 

Leder af dagtilbud John Gejl tlf. 20 35 41 42

Børne- og Familieafdelingen tlf. 89 70 10 00

Kommunikationschef Hans Mogensen tlf. 61 15 47 17

Vigtige opmærksomhedspunkter

Lederen skal være opmærksom på evt. behov for krisehjælp i:

 • børnegruppen
 • personalegruppen

Se Krise- og Psykisk Førstehjælp til børn

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere

Oprettelse/revision

Denne indsats er udarbejdet af Eva Nørgaard Bak og Camilla Kruse Juul Krahn, januar 2021 

Godkendt af Børne- og Familiechef Jette Stencel, april 2021

Action cards

Der er ikke knyttet action cards til denne indsatsplan.