Situation

Den voksne, der skal hente et barn i pasning, virker ikke i stand til at tage vare på barnet – f.eks. spiritus- eller narkotikapåvirket, psykisk ustabil eller andet.

Medarbejder oplever, at afhenteren opfører sig utrygt.

Alarmering

Medarbejderen alarmerer en kollega på stedet om situationen.

Opgaver

Sikre at barnet oplever at være tryg og ikke til besvær.

Handling

Medarbejderen taler med afhenteren og vurderer dennes tilstand. Forsøg at få afhenteren på tomandshånd uden at bringe sig selv i fare.

Få en anden voksen på stedet til at tage hånd om barnet og evt. kontakte den lokale leder.

Medarbejderen forsøger at skabe en løsning i samarbejde med afhenteren f.eks.

  • at en anden person i barnets netværk afhenter barnet 
  • at få passet barnet gennem Familierådgivningen (tlf. 8970 1000 kl. 8-15. Efter kl. 15 kontakt politiet på tlf. 114)

Kontakt politiet på 114, hvis det ikke er muligt at forhindre den påvirkede i at tage barnet med.

Ledelse og organisation

Medarbejderen har ansvaret for barnets overdragelse til andre personer eller myndigheder.

Medarbejdere på stedet har ansvar for at handle i situationen.

Bemanding og udstyr

Ikke relevant

Kommunikation

Medarbejderen informerer den lokale leder.

Hvis lederen vurderer, at der er risiko for mediestorm, kontakt da Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17.

Kontaktoplysninger

Familierådgivningens akuttelefon: tlf. 8970 1000 kl. 8-15.
Politiet: tlf. 114 efter kl. 15.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den lokale leder skal være opmærksom på evt. behov for hjælp til konflikthåndtering til medarbejderne.

Opfølgning:

Lederen vurderer opfølgningen i forhold til barnet og afhenteren. 

Den lokale leder drøfter efterfølgende episoden med forældrene og nævner muligheden for, at familien selv kan søge rådgivning og vejledning ved kommunen. Er der tale om et tilbagevendende problem, fortæller lederen forældrene, at institutionen/skolen skal foretage en underretning til Familierådgivningen.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Eva Nørgaard Bak og Camilla Kruse Juul Krahn, januar 2021

Godkendt af Børne- og Ungechef Jette Stencel, april 2021

Action cards

Der er ikke knyttet actions cards til denne indsatsplan