Situation

Et barn, som ikke selv må gå hjem, er ikke hentet fra dagtilbud eller SFO, når tilbuddet lukker.

Alarmering

Medarbejderen konstaterer, at et barn ikke er hentet.

Opgave

Medarbejder bliver på stedet sammen med barnet.

Barnet skal opleve at være i trygge rammer.

Handling

  • Medarbejder kontakter den person, der skulle have hentet barnet, via tilgængelige kanaler: telefonisk, via arbejdspladsen, digitale medier, m.fl.
  • Medarbejder informerer den lokale leder, hvis der ikke er opnået kontakt til barnets nærmeste (forældre og evt. andre pårørende) inden for ½-1 time
  • Medarbejder informerer straks herefter Familierådgivningens Akutvagt 89 70 17 10. Hvis det er efter kl. 15 kontakt da politiet på tlf. 114, som kontakter den sociale døgnvagt
  • Medarbejder koordinerer overdragelse af barnet med akutvagten/døgnvagten
  • Medarbejder har ansvar for barnets overdragelse til andre myndigheder
  • Medarbejder informerer nærmeste leder næste dag

Bemanding og udstyr

Adgang til barnets kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger

Familierådgivningens Akutvagt: 89 70 17 10

Politiet: 114

Godkendt af Afdelingschef Ken Engedal og Huno Jensen december 2017