Risiko for smitte med alvorlig sygdom

Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen

Situation

Der er risiko for, at børn og personale kan blive smittet af alvorlig sygdom i dagtilbuddet/skolen.

Alarmering

Alarmen kan komme fra forældrene, embedslægen eller personalet.

Den lokale leder (eller ved fravær en anden medarbejder) kontakter embedslægen for Region Midtjylland på tlf. 72 22 79 70.

Den lokale leder alarmerer herefter

  • Ledende sundhedsplejerske
  • Nærmeste leder i forvaltningen
  • Afdelingschefen
  • Institutions- eller skolelederen

Denne gruppe udgør en ekstraordinær krisestab.

Afdelingschefen udpeger en kontaktperson til embedslægen.

Hvis alarmen kommer fra embedslægen, sørger modtageren af alarmen for, at afdelingens krisestab alarmeres.

Opgave

Alle i risikogruppen informeres om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig.

Alle forældre skal hurtigst muligt og løbende holdes orienteret om status.

Indsatsen ledes af den nedsatte lokale krisestab.

Relevante værnemidler efter embedslægens anvisninger.

Handling

Embedslægen udformer meddelelse og tager stilling til, hvem der skal informeres samt hvornår det skal ske.

For de 0-6 årige skal (lovkrav iflg. Sundhedsloven) forekomsten af smitsomme sygdomme bekendes ved opslag.

Kommunikation

Den lokale krisestab udarbejder i samarbejde med embedslægen information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen.

Den lokale krisestab kontakter Kommunikationschefen Hans Mogensen på 61 15 47 17.

Evt. pressemeddelelse til lokale medier.

Godkendt af Afdelingschef Ken Engedal og Huno Jensen december 2017