Krise og psykisk førstehjælp til børn

Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen

Situation

Krisedefinition:

En pludseligt opstået voldsom hændelse, der er så intens, at det bliver vanskeligt psykisk at håndtere den situation, som man befinder sig i f.eks. dødsfald på skole/institution, brand, angreb eller trusler på skole/institution.

Opgaver i den pågældende situationen omkring børnegruppen:

 • Sikre fysisk sikkerhed for børnene
 • Sørg for vand, mad, tæpper og lignende
 • Forsikre om voksennærvær og beskyttelse
 • Tilbyd fysisk kontakt til de berørte børn
 • Beskyt børnene mod unødig yderligere stress
 • Bevar så vidt muligt børnene på institutionen i kendte fællesskaber. Overvej i særlige tilfælde at sende enkelte børn hjem.
 • Ved situationer, hvor det er påkrævet, sørg hurtigst muligt for at børnenes forældre eller andre nære omsorgspersoner kan give støtte.
 • Lav evt. strukturerede aktiviteter, fx tegn en tegning, gå en tur sammen mv.
 • Sæt tid af til at lytte og støtte
 • Vend hurtigst muligt tilbage til dagligdagens vante rutiner
 • Sørg for tilstrækkelig og omhyggelig information, der er ærlig, tilpasset børnegruppen, og som er konkret.

Ledelsen vurderer snarest muligt om PPR's kriseteam skal alarmeres.

Alarmering af PPR's kriseteam

Alarmen kan komme fra personale i daginstitutioner og skoler i Silkeborg kommune.

Den første kontakt sker ved, at der rettes henvendelse til PPR's leder (tlf. 28251630) alternativt PPR's mellemledere (tlf. 51185415 eller 20365285), der tager stilling til, om pædagogisk psykologisk kriseteam skal inddrages.

Kriseteamets opgaver

Vejledning retter sig primært mod ledelsen samt de pædagoger og lærere, som skal støtte og varetage børn og unge med behov for en særlig indsats efter en kritisk hændelse.

Kriseteamet planlægger og koordinerer i samarbejde med skole/institution indhold og form i den konkrete kriseintervention.

Vær opmærksom på om personalet også skal have krisebehandling i så fald skal ledelsen kontakte Organisation og Personales kriseteam på 89 70 12 99.

Handlinger i samarbejde med kriseteamet

Pædagogisk psykologisk kriseteam samarbejder med og koordinerer med personale på skoler og i institutioner, politi, brand og redning og evt. andre aktører.

Der arbejdes ud fra nøglebegreber om, struktur, omsorg og information samt på at inspirere personalet til at fremme børnenes mestring ift. krisen.

Genskabelse/opretholdelse af struktur sådan at der skabes overblik over situationen og en samlet koordineret indsats kan iværksættes.

Skab et varmt omsorgsklima, hvor voksne og andre giver en tryg ramme for hjælp gennem omsorg, forståelse, accept og støtte.

Sørge for at der gives så meget konkret information, som det er muligt at fremskaffe, da det er med til at virke angstreducerende.

Ledelse og organisation

Indsatsen ledes i samarbejde mellem skolens/institutionens ledelse og pædagogisk psykologisk kriseteam. 

Bemanding og udstyr

Den ansvarlige indsatsleder er chefpsykolog Poul Skaarup Jensen.

Teamet består desuden af 7 psykologer, der har gennemført et kursus i pædagogisk psykologisk krisehåndtering.

Teamet består aktuelt af: Maria Schnack Wolff, Kristina Meyhoff, Mette Baastrup Jensen, Npaporn Dangthongcharoen, Babak Mataee, Dorte Holsting samt Marianna Horsholm.

Der er altid to psykologer, der arbejder sammen i den konkrete kriseintervention.

Kommunikation

I forberedelsen af indsatsen orienteres/ inddrages den psykolog, der er tilknyttet institutionen/skolen.

Efter afsluttet kriseintervention giver teamet en tilbagemelding til den psykolog, der er tilknyttet institutionen/skolen samt evt. AKT-konsulent med henblik på vejledning i forhold til det videre forløb. Hermed afsluttes indsatsen fra kriseteamet.

Efter indsatsen udarbejder de involverede krisepsykologer en kort beskrivelse af indsatsen, sender den til PPR-leder, som gennemfører en evaluering med den berørte institution/skole. Beskrivelsen samt evalueringen journaliseres og kopi sendes efterfølgende til institutionen/skolen.

Kontaktoplysninger

Kontakten sker ved, at der rettes henvendelse til PPR's leder (tlf. 28251630) alternativt PPR's mellemledere (tlf. 51185415 eller 20365285).

Evt.

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere kan rekvireres af personaleleder hosSilkeborg Kommunes personaleafdeling.

Indsatsplanen er udarbejdet af pædagogisk psykologisk kriseteam i samarbejde med Skoleafdelingen, PPR's ledelse og Familiesektionen.

Dato: 22. juni 2017