Situation

En medarbejder eller et barn er død.

Alarmering

Alarmen kommer fra familien eller politiet.

Hvis dødsfaldet skyldes en ulykke på skolen/i institutionen, håndteres dette som en alvorlig ulykke.

Opgave

Støtte de pårørende.

Støtte børn/elever og medarbejdere i at bearbejde hændelsen.

Handling

  • Den lokale leder iværksætter den lokale sorghandleplan eller tilsvarende plan – se lokalt action card
  • Den lokale leder kontakter afdødes familie for at aftale, hvad institutionen/skolen skal informere om dødsfaldet
  • Den lokale leder orienterer medarbejdergruppen
  • Den lokale leder sikrer, at alle børn orienteres samtidigt af kendte voksne
  • Børnene samles i organiseret samvær med hinanden og voksne, som en del af den psykologiske førstehjælp
  • Den lokale leder informerer forældregruppen skriftligt om dødsfaldet. Indholdet i orienteringen er godkendt eller aftalt med de pårørende
  • Den lokale leder aftaler med den afdødes familie, om/hvordan institutionen/skolen deltager i begravelsen

Krise- og psykisk førstehjælp til børn

Ledelse og organisation

Den lokale leder har ansvaret for indsatsen.

Kommunikation

Den lokale leder beskriver hændelsesforløbet for nærmeste leder i forvaltningen.

Hvis lederen vurderer, at der er risiko for mediestorm, kontakt da Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17.

Kontaktoplysninger

Leder af dagtilbud John Gejl 20 35 41 42

Børne- og Familieafdelingen 89 70 17 10

Områdeleder Kaj Grove 40 17 73 77

Områdeleder Charlotte Ørbæk 21 43 42 41

Skoleafdeling 89 70 19 00

Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17.

Krise- og psykisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Andre opmærksomhedspunkter

Den lokale leder drøfter medarbejdernes håndtering af dødsfaldet.

Lederen skal være opmærksom på evt. behov for krisehjælp i:

  • børnegruppen
  • personalegruppen

Krise- og Psykisk Førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp for medarbejdere

Godkendt af Afdelingschef Ken Engedal og Huno Jensen december 2017