Delplan for Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen

Indsatsplaner, action cards og institutionsplaner finder du på de underliggende sider.

Kritiske funktioner

At beskytte de børn og unge, som er i vores varetægt i dagtilbud, skole og på opholdssteder.

At samarbejde med familierne om krisehåndtering.

Afdelingens indsatsplaner

Afhenter kan ikke tage vare på barn

Alvorlig ulykke

Barn bortkommet fra dagtilbud

Barn bortkommet fra skole

Dødsfald

Ekstremt vejr

Handleplan ved mistanke om overgreb på barn (I barnets tarv) (pdf) 

Krise- og psykisk førstehjælp

PLOV

Nødret og nødværge i folkeskolen

Risiko for smitte med alvorlig sygdom

Uafhentet barn

Se Ministeriets vejledning til skoler omkring sikkerhed og kriseberedskab 

Afdelingens interne krisestyringsorganisation - rollebaseret krisestyring

Som udgangspunkt er det institutions- eller skolelederen, der leder indsatsen lokalt ved almindelige hændelser.

Når hændelsen er udsædvanlig informeres den nærmeste leder i forvaltningen, som vurderer om afdelingens krisestab skal aktiveres.

Afdelingens krisestab har følgende roller:

 1. Kriseleder
 2. Situationsbillede
 3. Personansvar
 4. Proces, bygninger og systemer
 5. Kommunikation

På skoleområdet gælder følgende besætning af rollerne

 1. Kriseleder
  • Skolerne - Områdeleder
  • Rådhuset – Niveau 2 krisestab
  • Naturfagscentret – Anne/Huno, når det er en hændelse i forhold til aktiviteter på Naturfagscentret
 2. Situationsbillede
  • Central administrativ person skal sikre systematik i logføring og dokumentation evt. i samarbejde med decentral medarbejder
 3. Personansvar
  • Skoleleder
 4. Proces, bygninger og systemer
  • Ad hoc udpeget leder – evt. medarbejder fra Ejendomme
 5. Kommunikation
  • Områdelederen i samarbejde med Kommunikationsafdelingen
  • Den anden områdeleder kan supplere efter behov

 

På Børne- og Familieområdet gælder følgende besætning af rollerne

 1. Kriseleder
  • Børne- og Familieafdelingens afdelingschef, Ken Engedal. Såfremt der vurderes behov for det, kan rollen videregives til relevante på sektionslederniveau.
 2. Situationsbillede
  • Sektionsleder for Administrationen, Lotte Wrisberg (stedfortræder: Julie Sørensen). Herudover kan det – afhængigt af niveau – Administrativ Support i enten Dagtilbud eller Familie og Børnehandicap.
 3. Personansvar
  • Ad hoc-udvælgelse – dog som udgangspunkt lederen af den sektion, det vedrører.
 4. Proces, bygninger og systemer
  • Ad hoc-udvælgelse
 5. Kommunikation
  • Ad hoc-udvælgelse – dog ofte Hans Mogensen eller en med tæt kontakt til ham. 

Alarmering

Alarmering foregår fra den enkelte institution til relevante myndigheder og personer i den kommunale organisation.

Kontaktoplysninger

Skolechef Huno Jensen mobil 29 64 19 55

Børne- og Familiechef Jette Stencel 30 45 64 05

Skoleafdelingen 8970 1901

Børne- og Familieafdelingen 8970 1710

Oprettelse/revision

Godkendt af Afdelingschefen Ken Engedal og Huno Jensen december 2017