Situation

Der mangler en elev, som er registreret ankommet til skolen.

Alarmering

Elever alarmerer den nærmeste medarbejder.

Medarbejder alarmerer den lokale leder.

Opgave

Finde eleven.

De øvrige børn er trygge.

Holde en god kommunikation til forældrene.

Handling

  • Medarbejderen orienterer nærmeste leder
  • Den lokale leder iværksætter en eftersøgning på skolens område samt undersøger, om eleven er gået uden for skolens område fx på baggrund af konflikt, mm.
  • Forældrene orienteres, hvis eleven ikke kan findes på skolens område
  • Forældrene undersøger, om barnet er gået hjem eller et andet sted uden for skolens område
  • Forældrene alarmerer politiet og orienterer skolen
  • Den lokale leder informerer områdelederen om hændelsen, hvis politiet inddrages
  • Den lokale leder følger op på hændelsen med forældrene

Ledelse og organisation

Den lokale leder har kontakten til forældrene.

Den lokale leder samarbejder med områdelederen.

Politiets indsatsleder har ansvaret for eftersøgningen.

Kommunikation

Lederen informerer efter aftale med barnets forældre andre relevante forældre og medarbejdere om hændelsen samme dag.

Eventuel pressehenvendelse håndteres af den lokale ledelse og områdelederen i fællesskab.

Hvis lederen vurderer, at der er risiko for mediestorm, kontakt da Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17.

Kontaktoplysninger

Politiet 114

Områdeleder Kaj Grove 40 17 73 77

Områdeleder Charlotte Ørbæk 21 43 42 41

Skoleafdeling 89 70 19 00

Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17.

Krise- og psykisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere

Opmærksomhedspunkter

Lederen skal være opmærksom på evt. behov for krisehjælp i:

  • børnegruppen
  • personalegruppen

Krise- og Psykisk Førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere

Opfølgning

Den lokale leder taler med medarbejderne, som havde ansvar for barnet og får alle fakta.

Hvis politiet inddrages, udarbejder lederen en skriftlig beskrivelse af hændelsesforløbet.

Godkendt af Afdelingschef Ken Engedal og Huno Jensen december 2017