Barn bortkommet fra dagtilbud

Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen

Situation

Der mangler et barn, som er registreret ankommet.

Alarmering

Øvrige børn eller medarbejder opdager, at barnet er væk.

Medarbejderen alarmerer sine kolleger.

Medarbejderen alarmerer sin nærmeste leder.

Den lokale leder kontakter forældrene og orienterer.

Opgave

At finde barnet.

At de øvrige børn er trygge.

At holde en god kommunikation til forældrene.

Ledelse

Den lokale leder udpeges som ansvarshavende i eftersøgningen. Hvis den lokale leder ikke er til stede, udpeges en anden.

Såfremt ansvarshavende ikke er den lokale leder, skal den lokale leder orienteres så hurtigt som muligt.

Handling

  • Ansvarshavende orienterer nærmeste leder
  • Medarbejdere, som ikke holder opsyn med de øvrige børn, går på undersøgelse i lokalområdet
  • Ansvarshavende undersøger, hvornår barnet sidst er set og kontakter barnets forældre
  • Ansvarshavende kontakter – efter aftale med forældrene - politiet, som overtager ansvaret for eftersøgningen. Eftersøgningen fortsættes i samarbejde med politiet
  • Ansvarshavende informerer Børne- og Familieafdelingen, når det er muligt

Kommunikation

Den lokale leder har ansvar for kommunikation til forældrene.

Den lokale leder orienterer den samlede medarbejdergruppe samme dag.

Den lokale leder orienterer den øvrige forældregruppe om hændelsen den efterfølgende hverdag.

Evt. pressehenvendelse håndteres af forvaltningen og den lokale leder i fællesskab.

Kontaktoplysninger

Politiet 114

Børne- og Familieafdelingen 8970 1710.

Opfølgning

Den lokale leder orienterer nærmeste leder og Børne- og Familieafdelingen. 

Den lokale leder kortlægger hændelsesforløbet og taler med de medarbejdere, der havde ansvar for barnet. Lederen redegør for hændelsesforløbet i dette skema (klik her) 

Den lokale leder gennemfører den følgende hverdag en samtale med barnets forældre, hvor hændelsesforløbet gennemgås.

Forældrene får kopi af den skriftlige redegørelse.

Øvrige opmærksomhedspunkter

En udviklingskonsulent følger op på den skriftlige redegørelse og afsøger – hvis nødvendigt – øvrige oplysninger.

Udviklingskonsulenten afgiver skriftlig vurdering af hændelsen, og kommer herunder med initiativer til forebyggelse af lignende episoder – fx ved ændrede rutiner.

Den lokale leder formidler udviklingskonsulentens skriftlige vurdering til forældrene og gennemfører en opfølgende samtale med forældrene.

Hændelsesforløbet drøftes i institutionens bestyrelse.

Lederen skal være opmærksom på evt. behov for krisehjælp i:

Godkendt af Afdelingschef Ken Engedal og Huno Jensen december 2017