Situation

En eller flere personer er kommet alvorligt til skade.

Opgaver

Hjælpe tilskadekomne

Se mere under førstehjælp.

Drage omsorg for børnegruppen i organiseret samvær

Se krise og psykisk førstehjælp til børn.

Handling

 • Medarbejderen yder førstehjælp til tilskadekomne
 • En kollega eller en voksen ringer ved livstruende eller alvorlig skade til 112
 • Medarbejderne samler børnegruppen i sikkerhed fra ulykken
 • Kollega informerer den lokale leder
 • Den lokale leder danner sig et overblik over situationen
 • Den lokale leder kontakter tilskadekomnes pårørende
 • Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen, som vurderer, om afdelingens krisestab skal aktiveres
 • Den lokale leder kontakter PPR's børnekriseteam
 • Den lokale leder informerer alle forældre og medarbejdere
 • Den lokale leder kalder eleverne til samling snarest for en orientering om hændelsen

Se krise og psykisk førstehjælp til børn

Ledelse og organisation

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.

Den lokale leder leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over.

Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere

Kommunikation

Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen snarest muligt samme dag.

Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende.

Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Hvis lederen vurderer, at der er risiko for mediestorm, kontakt da Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 112 

Leder af dagtilbud John Gejl 20 35 41 42

Børne- og Familieafdelingen 89 70 17 10

Områdeleder Kaj Grove 40 17 73 77

Områdeleder Charlotte Ørbæk 21 43 42 41

Skoleafdeling 89 70 19 00

Kommunikationschef Hans Mogensen på 61 15 47 17

Krise- og psykisk førstehjælp til børn

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Opmærksomhedspunkter

Lederen skal være opmærksom på evt. behov for krisehjælp i:

 • børnegruppen
 • personalegruppen

Se Krise- og Psykisk Førstehjælp til børn

Se Psykisk krisehjælp til personale

Godkendt af Afdelingschef Ken Engedal og Huno Jensen december 2017