Indsatsplan for udbetaling af ydelser ved IT nedbrud

Beskæftigelsesafdelingen

Situation:

Manglende udbetaling af forsørgelsesydelser til borgere pga. IT-nedbrud.

Alarmering:

Alarmér nærmeste funktionsleder eller den faglige koordinator på området.
IT-afdelingen alarmeres, hvis ikke alarmering kommer derfra.

Opgaver:

Udbetaling af forsørgelsesydelser til berørte borgere.

Handling:

Ved IT-nedbrud vil det være vanskeligt at danne overblik over, hvor mange borgere, det drejer sig om og hvilke beløb, det handler om.

  • Personale, der udbetaler forsørgelsesydelser orienteres straks
  • Vagter på Rådhuset orienteres
  • Afvent, at den enkelte borger henvender sig til Ydelsescentret for evt. à conto udbetaling
  • Udfyld udgiftsbilag eller rekvisition til borgeren
  • Udlevering af rekvisition sker i ekspeditionen på Rådhuset eller alternativt på Jobcentret på Drewsensvej 60

Umiddelbart efter skal der ske opfølgning, hvor der dannes overblik og rettes op på manglende udbetaling m.v.

Logbog føres løbende.

Ledelse og organisation:

Indsatsen koordineres og ledes af nærmeste leder.

  • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats
  • Funktionsleder og centerleder i Ydelsescentret leder indsatsen
  • Centerleder i Ydelsescentret og funktionsleder for området har ansvar for kommunikation og opfølgning

Bemanding og udstyr:

Medarbejdere, der udbetaler forsørgelsesydelser i samarbejde med de faglige koordinatorer og funktionsleder.
Ledelsen, arbejdsmiljørepræsentant og vagterne træder til efter behov.
Der anvendes rekvisitionsblok.

Kommunikation:

Medarbejderen orienterer sin nærmeste leder.
Lederen vurderer informationsbehovet internt i organisationen.
Funktionsleder vurderer i samarbejde med centerlederen i Ydelsescentret og beskæftigelseschefen, hvorvidt der er behov for ekstern kommunikation, i det tilfælde kontaktes Kommunikation.

Kontaktoplysninger:

Beskæftigelseschef Anita Jensen tlf. 51 24 70 35

Centerleder Tina Villumsen tlf. 24 42 13 95

Fleks- og forsørgelsesgruppen:

Funktionsleder Pia Larsen, tlf. 20 43 90 38 

Faglige koordinatorer Lone T. Nielsen tlf. 21 47 98 80/Susanne H. Jensen tlf. 21 48 11 08

Sygedagpengeudbetalingen:

Funktionsleder Gitte Pilgaard Johansson, tlf. 24 85 79 96

Faglig koordinator Jacob Nielsen tlf. 20 30 29 78

Kommunikation: tlf. 89 70 13 41 eller kommunikationschefen: tlf. 61 15 47 17

IT- afdelingen: tlf. 89 70 15 50

Økonomiafdelingen: tlf. 89 70 16 18