Indsatsplan for udbetaling af ydelser ved IT nedbrud

Beskæftigelsesafdelingen

Situation:

Et IT nedbrud forhindrer at kommunens medarbejdere kan udbetale ydelser til borgerne til rette tid.

Alarmering:

Står du som medarbejder i denne situation, skal du altid kontakte din nærmeste leder som derefter vurdere situationen.

Opgaver:

Der kan være borgere som er afhængige af at deres ydelser udbetales rettidigt. Kan dette ikke lade sig gøre grundet IT nedbrud så skal der ske følgende:

Drejer det sig om mange henvendelser og manuelle udbetalinger, skal KMD i første omgang kontaktes, da de evt. kan være behjælpelige med en massegodkendelse.

Herudover findes der i Ydelsescenteret en rekvisitionsblok, som kan anvendes i nød– og krisesituationer. Sektionsleder Tina Villumsen skal altid kontaktes inden denne tages i brug.

Er situationen så alvorlig at adgangen til Rådhuset er spærret, oprettes og varetages opgaven fra en af kommunes andre lokationer. 

Kontaktoplysninger:

Rådhuset:

Sektionsleder Tina Villumsen tlf. 24 42 13 95

Faglig konsulent Lone Teglgaard Nielsen tlf. 22 86 14 96

KMD tlf. 44 60 42 80 henvendelsesnr. 23 214 ( skal oplyses )