Delplan for Beskæftigelsesafdelingen

Indsatsplaner, action cards og institutionsplaner finder du på de underliggende sider.

Kritiske funktioner

Trussel og vold mod medarbejdere.
Gidseltagning af medarbejdere og borgere.
Borgere og medarbejderes sikkerhed ved brand. Skader på bygninger som følge af brand.
Borgere og medarbejderes sikkerhed ved ekstreme vejrfænomener.
Skader på bygninger som følge af ekstreme vejrfænomener.
Borgere og medarbejderes sikkerhed ved bombetrussel.
Radikalisering af unge.

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

De personer, der har ansvaret for den daglige drift, har også ansvaret i en ekstraordinær situation. Beskæftigelseschefen er således overordnet ansvarlig for at lede den interne krisestyring.

Der skaffes et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes de nødvendige handlinger ud fra den aktuelle indsatsplan.

Mediebilledet følges, der holdes tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere og sikres koordination med Krisestaben.

Afdelingens understøttelse af kommunens krisestab

Afdelingen kontakter Krisestaben i tilfælde af hændelser, der påvirker andre afdelinger end Beskæftigelsesafdelingen. 

Alarmering

Alle medarbejdere kan slå alarm og skal alarmere videre.

Det fremgår af de enkelte indsatsplaner, hvem der skal alarmeres, hvem der alarmerer videre og hvordan, der skal alarmeres.

Opgaver

Opgaven er først og fremmest at få en situation under kontrol uden at nogen kommer noget til, samt at få alarmeret til relevante personer.

De konkrete opgaver fremgår af de enkelte indsatsplaner.

Informationshåndtering

Beskæftigelseschefen er overordnet ansvarlig for at melde ud i områderne og evt. til krisestaben om den aktuelle situation – herunder status og næste skridt.

Den decentrale leder i området, hvor hændelsen er sket, er ansvarlig for løbende at indrapportere situationens udvikling til Beskæftigelseschefen.

Beskæftigelseschefen har ansvaret for, at få indhentet og videreformidlet relevant information til medarbejdere og samarbejdspartnere og pressen. Dette kan ske via mail, telefon eller personligt.

Koordination og samarbejde

Koordination og samarbejde med andre relevante afdelinger, myndigheder og samarbejdspartnere, fremgår af de enkelte indsatsplaner.
 

Krisekommunikation

Beskæftigelseschefen vurderer det nødvendige omfang af kommunikationen internt og eksternt i den konkrete situation.

Bemanding og udstyr

Ledelsen, arbejdsmiljørepræsentant og sikkerhedsvagterne træder til efter behov. 

Kontaktoplysninger

Silkeborg Politi 114 eller tlf. 87 23 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89 70 35 99

Beskæftigelseschefen Jørgen Skovhus Haunstrup, tlf. 21 33 75 35 

Kontaktpersoner i de forskellige sektioner:

Rådhuset:
Sektionsleder Tina H. Villumsen tlf. 24 42 13 95
Stabsleder Rasmus Salbøg, tlf. 61 65 57 49

Jobcentret:
Simon Mæng, tlf. 20 59 83 84 (Erhverv og Uddannelse) 

Ulla Wernberg-Møller, tlf. 29 13 16 17 (Sygedagpenge og jobafklaring)

Martin Husted, tlf. 30581249 (Jobrehabilitering og Integration)

Silkeborg Kommunes Krisestab via vagtcentral: 89 70 35 99

Kommunikation tlf. 89 70 13 41 eller kommunikationschefen tlf. 61 15 47 17