Delplan for Beskæftigelsesafdelingen

Indsatsplaner, action cards og institutionsplaner finder du på de underliggende sider.

Kritiske leverancer

  • At tage vare på borgeres og medarbejderes sikkerhed, når de bruger, arbejder på, eller besøger vores tilbud
  • At sikre udbetaling af sociale ydelser

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Opgaven er at skaffe et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes nødvendige handlinger ud fra aktuel indsatsplan.

De konkrete opgaver i den rollebaserede krisestyring fremgår af beskrivelserne:
https://beredskabsplan.silkeborg.dk/Krisestyring/Rollebaseret-krisestyring

Kriseleder:
Beskæftigelseschef Anita Jensen, 51 24 70 35, anita.jensen@silkeborg.dk
Stedfortræder: Stabsleder Rasmus Salbøg, 61 65 57 49, rasmus.salbog@silkeborg.dk

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:
Teamkoordinator Michael Anderson, 20 35 35 06, michael.anderson@silkeborg.dk
Stedfortræder aftales med Rasmus Salbøg, 61 65 57 49, rasmus.salbog@silkeborg.dk

Ansvarlig for involverede personer:
Centerleder Tina H. Villumsen, 24 42 13 95, tina.villumsen@silkeborg.dk
Jobcenterchef Marianne Jensen, 20 35 69 77, Marianne.Jensen2@silkeborg.dk
Jobcenterchef Trine Porsgaard Koue, 24 99 91 50, trineporsgaard.koue@silkeborg.dk

Løsningsansvarlig:
Stabsleder Rasmus Salbøg, 61 65 57 49, rasmus.salbog@silkeborg.dk
Stedfortræder aftales efter behov

Ansvarlig for kommunikation:
En repræsentant fra Afdelingsledelsen i samarbejde med Kommunikationsafdelingen, Kommunikationschef Hans Mogensen, 61 15 47 17, hans.mogensen@silkeborg.dk

Øvrige:
Eventuelle andre, udover de faste deltagere i kriseledelsen, udpeges af kriselederen.

Mødested:
Primært samlingssted ved aktivering af krisestaben er lokale C121 på Rådhuset, Søvej 1.

Sekundært mødested er lokale C217 på Rådhuset, Søvej 1, hvis lokale C121 af andre årsager ikke kan benyttes.

Krisestaben kan desuden beslutte at mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering. I givet fald informeres de øvrige deltagere i forbindelse med aktivering.

Indkaldelse:
Indkaldelse sker via telefon og sms.

Chefer i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon uden for normal arbejdstid.

Afdelingens understøttelse af kommunens krisestab

Beskæftigelseschef Anita Jensen deltager på Beskæftigelsesafdelingens vegne i den øverste krisestab – samtidig med, at hun udfører funktioner i afdelingens egen krisestab.

Afdelingen kontakter øverste krisestab i tilfælde af hændelser, der påvirker andre afdelinger end Beskæftigelsesafdelingen.
Stedfortræder:
Centerleder Tina H. Villumsen, 24 42 13 95, tina.villumsen@silkeborg.dk

Alarmering

Alarm og varsling kan komme fra borgere, fra medarbejdere og fra ledelse i Beskæftigelsesafdelingen, og alle kan alarmere videre.

Det fremgår af de enkelte indsatsplaner, hvem der skal alarmeres, hvem der alarmerer videre og hvordan der alarmeres.

I forhold til Sundhedsberedskabet kan alarm og varsling også komme fra Regionens Akutfunktion, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Redningsberedskabet.

Modtager af alarm involverer straks nærmeste leder med henblik på eventuel aktivering af krisestaben, jf. aktiveringsprocedure i Generel Plan for Fortsat Drift - Generel Plan for Fortsat Drift

Alarmering sker telefonisk.

Opgaver

Beskæftigelseschefen er overordnet ansvarlig for at melde ud på området og evt. til krisestaben om den aktuelle situation – herunder status og næste skridt.

Den decentrale leder på området, hvor hændelsen er sket, er ansvarlig for løbende at indrapportere situationens udvikling til Beskæftigelseschefen.

Beskæftigelseschefen har ansvaret for at få indhentet og videreformidlet relevant information til medarbejdere og samarbejdspartnere og pressen. Dette kan ske via mail, telefon eller personligt.

Informationshåndtering

Beskæftigelseschefen er overordnet ansvarlig for at melde ud i områderne og evt. til krisestaben om den aktuelle situation – herunder status og næste skridt.

Den decentrale leder i området, hvor hændelsen er sket, er ansvarlig for løbende at indrapportere situationens udvikling til Beskæftigelseschefen. 

Beskæftigelseschefen har ansvaret for, at få indhentet og videreformidlet relevant information til medarbejdere og samarbejdspartnere og pressen. Dette kan ske via mail, telefon eller personligt.

Kontaktoplysninger

Beskæftigelseschef Anita Jensen, 51 24 70 35, anita.jensen@silkeborg.dk

Centerleder Tina Villumsen, 24 42 13 95, tina.villumsen@silkeborg.dk

Stabsleder Rasmus Salbøg, 61 65 57 49, rasmus.salbog@silkeborg.dk

Jobcenterchef Marianne Jensen, 20 35 69 77, Marianne.Jensen2@silkeborg.dk

Jobcenterchef Trine Porsgaard Koue, 24 99 91 50, trineporsgaard.koue@silkeborg.dk