Situation

Der udbryder brand.

Alle medarbejdere og borgere er i dette tilfælde udsatte.    

Alarmering

Ring 112. Fortæl hvem du er, hvor du ringer fra og hvad situationen er.

Alarmér din nærmeste leder og din sikkerhedsrepræsentant.

Bed din leder og arbejdsmiljørepræsentant om, at tilkalde vagterne. 

Opgaver

Sikring af, at branden kommer under kontrol uden af nogen lider fysisk eller psykisk overlast.

Vurdering af, om hel eller delvis evakuering er nødvendig.

Handling

Det væsentlige for den som opdager branden er at ringe 112.

Udsæt ikke dig selv for risiko.

Forsøg at slukke branden med forhåndenværende slukningsmateriale.

Alternativt forsøg at begrænse den, ved at lukke vinduer og døre til brændende lokaler, men lås ikke.

Det elektriske lys tændes.

Fjern eventuelle trykflasker og kemikalieskabe.

Kolleger informeres om branden, så de kan forlade bygningen, og der gives besked til nærmeste leder.

Efter forsøg på at slukke eller begrænse branden, skal alle forlade bygningen.  Vagterne assisterer hermed – følg deres anvisninger.

Ledere og arbejdsmiljørepræsentant skal forsøge at danne sig et overblik over, om alle er kommet ud. 

Ledelse og organisation

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at forsøge at udføre ovenstående handlinger.

Vagterne har ansvaret for, at evakuere alle medarbejdere og borgere.

Brandvæsenet styrer indsatsen efter ankomst.

Bemanding og udstyr

Ledelsen, arbejdsmiljørepræsentant og vagterne træder til efter behov.

Der kræves brandslukningsmateriale.

Kommunikation

Ledelsen informerer medarbejdere og borgere via e-mail, SIKO  eller personlig kontakt.

Ledelsen kontakter Kommunikation.

Kommunikation tager kontakt til pressen, hvis Kommunikation vurderer, at det er nødvendigt.

Kontaktoplysninger

Silkeborg Politi 114 eller tlf. 87 23 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89 70 35 99

Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup, tlf. 21 33 75 35

Kontaktpersoner i de forskellige sektioner:

Rådhuset:
Sektionsleder Tina Villumsen tlf. 24 42 13 95
Stabsleder Rasmus Salbøg, tlf. 61 65 57 49 

Jobcentret:

Simon Mæng, tlf. 20 59 83 84 (Erhverv og Uddannelse) 
Ulla Wernberg-Møller 29 13 16 17 (Sygedagpenge og jobafklaring)
Martin Husted, tlf. 30 58 12 49 (Jobrehabilitering og Integration)

Silkeborg Kommunes Krisestab via vagtcentral: 89 70 35 99

Kommunikation tlf. 89 70 13 41 eller kommunikationschefen tlf. 61 15 47 17 

Denne indsatsplan er udarbejdet af

Mette Søndergaard Johannsen
Godkendt af Afdelingsledelsen den 14.10.2013
Revideret dec. 2017