Afdelingernes delplaner

På de underliggende sider finder du afdelingernes delplaner, indsatsområder og action cards.

Afdelingernes delplaner indeholder de planer, din afdeling har vurderet, der er nødvendige for at kunne håndtere alvorlige situationer, der er relevante for lige netop din afdeling. 

Planerne for de enkelte hændelser hedder Indsatsplaner. I nogle tilfælde er en indsatsplanen i sig selv tilstrækkelig til at håndtere en given situation. 

Nogle hændelser kan dog være så komplekse, at der for overblikkets skyld er lavet såkaldte Action Cards, der understøtter indsatsplanen. 

Som medarbejder har du en forpligtelse til at orientere dig om indholdet i de indsatsplaner og action cards der er lavet for din afdeling.   

Læs mere om hvordan beredskabsplanen er bygget op her på hjemmesiden